Co nám dovolí rozpočet města na rok 2008?

Na odpověď na tuto otázku si budeme muset ještě chvíli počkat, protože město v současné době hospodaří, tak jako každoročně, podle schváleného rozpočtového provizoria. Myslím, že je dobré schvalovat rozpočet až poté, kdy jsou schváleny rozpočty státu a kraje a kdy známe výsledek hospodaření města za uplynulý rok.

Předběžně lze říci, že v roce 2007 jsme nehospodařili špatně. Výsledek hospodaření města byl kladný, s přebytkem 3,89 mil. Kč. A to i přesto, že některé očekávané dotace, zejména dotace na realizaci vědecko-technického parku, jsme v loňském roce nedostali proplaceny. Stalo se tak až v lednu tohoto roku. Zastupitelstvo města si bylo vědomo výše zadlužení města a proto byl rozpočet schválen značně restriktivně. Důležitým faktorem také bylo, že zastupitelstvo města schválilo seznam projektů na léta 2007 - 2010 a jasně tím deklarovalo, do kterých projektů ve městě půjdeme a kde hledat finanční zdroje na jejich spolufinancování. Na těchto projektech bylo dále pracováno a jsou připraveny k podání žádosti o dotaci.

Z operačních programů EU hodláme využít zejména Regionální operační program (Horákova vila), Operační program životní prostředí (napojení kotelny K3 na sídliště Vlára a zateplení některých objektů města) a Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR (cyklostezka Nevšová - Luhačovice a protipovodňová opatření včetně varovného systému). Na tyto a další drobnější projekty by měla být v rozpočtu města vytvořena rezerva, z níž budou projekty, které budou úspěšné a budeme je tedy realizovat, spolufinancovány.

V roce 2008 bychom měli na splátkách úvěrů uhradit 14,348 mil. Kč. Úvěrové zatížení města by tak mělo klesnout o cca 46 % oproti stavu k 1. 1. 2007. Po uhrazení těchto splátek a vytvoření rezervy na spolufinancování výše uvedených projektů musí ovšem zbýt finanční prostředky na další záležitosti. Které to budou, budeme moci říci po schválení rozpočtu, které bude probíhat 27. února 2008 na veřejném zasedání zastupitelstva města. Nicméně jako jednu z priorit pro letošní rok osobně vidím rekonstrukci ulice Luhačovská. Již jsem se o této záležitosti zmiňoval mnohokrát - neustálými opravami vodovodu rozbitá komunikace, propadlé obrubníky, chodníky volající po zásadní rekonstrukci, špatné veřejné osvětlení… Osobně věřím, že vše dobře dopadne a ve spolupráci s Moravskou vodárenskou, a. s. a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje se nám podaří tento dlouholetý problém úspěšně dořešit.

Letošní rok by také měl být startovním rokem v oblasti bydlení. Zahájena by měla být stavba bytového domu na ulici J. Šály (investor Zlínstav, a. s., Zlín) - v současné době probíhají projekční práce. Realizována by měla být také výstavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu rodinných domků na ulici Luhačovská. Výstavba by měla probíhat developerským způsobem - rozhodnutí opět padne na zasedání zastupitelstva města na konci února. Rozpočty obou akcí jsou v řádech desítek milionů korun, městský rozpočet však nezatěžují. Ani teď, ani do budoucna.

Podrobnější informaci o tom, co nám dovolí rozpočet města na rok 2008, přineseme s ohledem na uzávěrku zpravodaje zřejmě až v jeho dubnovém vydání.

Ing. Jaroslav Končický
starosta

Vytvořeno 23.1.2008 20:48:50 - aktualizováno 23.1.2008 20:56:44 | přečteno 2194x | Marie Rumplíková
load