Ministr Jiří Čunek převzal ve Slavičíně záštitu nad projektem

Výrazným pomocníkem dalšího rozvoje Průmyslové zóny ve Slavičíně by se měl stát projekt Česko - ;slovenský Průmyslový klastr Slavičín. Ten chceme realizovat ve spolupráci s partnery ze Slovenska, vysokými školami a dalšími klastry.

Jeho aktivity přispějí k rozvoji podnikání s orientací na inovace výrobních a technologických procesů a zavádění výzkumu a vývoje do praxe. Rovněž přispěje k zefektivnění podnikatelského prostředí v Průmyslovém areálu. Zkušenosti z realizace projektu budou využívat partneři projektu, zejména v oblasti působnosti Regionální rozvojové agentury - Púchov. Slavnostní podpis smlouvy se uskutečnil dne 3. října 2008 ve školícím středisku Podnikatelského centra Slavičín. Rádi bychom tento klastr začlenili do mezinárodní sítě klastrů a vytvořili tak prostor pro transfer technologií a informací mezi obdobně zaměřenými institucemi v rámci Evropské unie. Předpokládáme, že se do klastrových aktivit zapojí všechny společnosti Průmyslového areálu Slavičín. Záštitu nad projektem převzal 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Slavnostního podpisu se však nemohl osobně zúčastnit. Zastoupil ho zde jeho náměstek Milan Půček.
Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy projekt realizuje společnost Regionální centrum kooperace, a. s., která připravuje i další investiční záměry. Jedním z nich je vybudování Centra informačních technologií a aplikované informatiky ve spolupráci s partnery, zejména s Fakultou informační technologie Vysokého učení technického v Brně. Projekt je zaměřen na rozvoj a aplikaci informačních technologií, a je logickým pokračováním činností Vědeckotechnického parku Slavičín s využitím synergií mezi operačními programy OPPI a OP VaVpI. Práce byly rovněž slavnostně zahájeny ve stejný den za účasti dalších významných hostů, mezi nimiž jsme přivítali náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Kolibu a děkana Fakulty informační technologie Vysokého učení technického v Brně Jaroslava Zendulku spolu s tajemníkem fakulty a proděkanem pro strategický rozvoj a výstavbu Zdeňkem Boušou.
Slavnostní setkání bylo doprovázeno nejenom pracovní, ale i přátelskou atmosférou. Milan Půček náměstek Ministerstva pro místní rozvoj ČR při prohlídce průmyslového areálu vyslovil obdiv nad tím, co vše se za poslední 4 roky podařilo v areálu zrealizovat a jak areál úspěšně revitalizuje. Tato jeho slova nás utvrdila v přesvědčení, že oba projekty budou výrazným pomocníkem dalšího rozvoje Průmyslové zóny ve Slavičíně.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta města Slavičín

Vytvořeno 29.10.2008 9:53:40 - aktualizováno 29.10.2008 9:54:02 | přečteno 1827x | Marie Rumplíková
load