Slavičín

oficiální stránky města
Pondělí, 6. prosinec 2021

Vyhledávání

Ministr Jiří Čunek převzal ve Slavičíně záštitu nad projektem

Výrazným pomocníkem dalšího rozvoje Průmyslové zóny ve Slavičíně by se měl stát projekt Česko - ;slovenský Průmyslový klastr Slavičín. Ten chceme realizovat ve spolupráci s partnery ze Slovenska, vysokými školami a dalšími klastry.

Jeho aktivity přispějí k rozvoji podnikání s orientací na inovace výrobních a technologických procesů a zavádění výzkumu a vývoje do praxe. Rovněž přispěje k zefektivnění podnikatelského prostředí v Průmyslovém areálu. Zkušenosti z realizace projektu budou využívat partneři projektu, zejména v oblasti působnosti Regionální rozvojové agentury - Púchov. Slavnostní podpis smlouvy se uskutečnil dne 3. října 2008 ve školícím středisku Podnikatelského centra Slavičín. Rádi bychom tento klastr začlenili do mezinárodní sítě klastrů a vytvořili tak prostor pro transfer technologií a informací mezi obdobně zaměřenými institucemi v rámci Evropské unie. Předpokládáme, že se do klastrových aktivit zapojí všechny společnosti Průmyslového areálu Slavičín. Záštitu nad projektem převzal 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Slavnostního podpisu se však nemohl osobně zúčastnit. Zastoupil ho zde jeho náměstek Milan Půček.
Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy projekt realizuje společnost Regionální centrum kooperace, a. s., která připravuje i další investiční záměry. Jedním z nich je vybudování Centra informačních technologií a aplikované informatiky ve spolupráci s partnery, zejména s Fakultou informační technologie Vysokého učení technického v Brně. Projekt je zaměřen na rozvoj a aplikaci informačních technologií, a je logickým pokračováním činností Vědeckotechnického parku Slavičín s využitím synergií mezi operačními programy OPPI a OP VaVpI. Práce byly rovněž slavnostně zahájeny ve stejný den za účasti dalších významných hostů, mezi nimiž jsme přivítali náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Kolibu a děkana Fakulty informační technologie Vysokého učení technického v Brně Jaroslava Zendulku spolu s tajemníkem fakulty a proděkanem pro strategický rozvoj a výstavbu Zdeňkem Boušou.
Slavnostní setkání bylo doprovázeno nejenom pracovní, ale i přátelskou atmosférou. Milan Půček náměstek Ministerstva pro místní rozvoj ČR při prohlídce průmyslového areálu vyslovil obdiv nad tím, co vše se za poslední 4 roky podařilo v areálu zrealizovat a jak areál úspěšně revitalizuje. Tato jeho slova nás utvrdila v přesvědčení, že oba projekty budou výrazným pomocníkem dalšího rozvoje Průmyslové zóny ve Slavičíně.

Ing. Pavel Studeník, místostarosta města Slavičín

Vytvořeno 29.10.2008 9:53:40 - aktualizováno 29.10.2008 9:54:02 | přečteno 1723x | Marie Rumplíková

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load