Slavičín

oficiální stránky města
Čtvrtek, 9. prosinec 2021

Vyhledávání

Protipovodňová opatření na Říce

nábřeží

V uplynulých letech byla v centru města na obou březích toku Říky vybudována nábřežní zeď jako protipovodňová ochrana a zkapacitnění toku na tzv. stoletou vodu. Úprava v 1. etapě byla ukončena u mostu na ulici Spojovací.

V návaznosti bylo uvažováno v 2. etapě s pokračováním těchto zdí (event. sypaných hrází) směrem do Hrádku a provedení dalšího zkapacitnění koryta, což byl úkol pro správce toku - Povodí Moravy. Město mělo za úkol provést rekonstrukci mostu na ulici Příční, jelikož most je majetkem města.

V závěru minulého roku jsme informovali veřejnost, že se nám podařilo zajistit dotaci na rekonstrukci tohoto mostu. V současné době se vyřizuje stavební povolení a proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba bude letos rozhodně realizována, o přesném termínu realizace a potřebných dopravních omezeních budeme veřejnost včas informovat.

Z posledního stanoviska Povodí Moravy vyplývá, že se nepodařilo získat dotaci na stavbu nábřežních zdí. Problémem je finanční náročnost v poměru k velikosti chráněného území. Proto se Povodí Moravy rozhodlo realizovat zkapacitnění koryta pouze z vlastních prostředků na etapy - první části koryta bude upravována letos, druhá v roce 2010. Veškeré práce však budou probíhat pouze v korytě, nebude prováděn žádný zásah za břehovou hranou.

Shora uvedené práce zajistí podstatné zvýšení protipovodňové ochrany Slavičína. Povodí Moravy nevyloučilo v budoucnu po zajištění financování pokračování těchto úprav stavbou nábřežních zdí.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 27.1.2009 14:37:24 - aktualizováno 27.1.2009 14:56:30 | přečteno 1653x | Marie Rumplíková

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load