Archiv oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
16.11.2022 - 24.11.2022 Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Slavičín
7.11.2022 - 23.11.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
4.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na výpůjčku místnosti kotelny (K43), umístěné v 1. podzemním podlaží budovy čp. 307, která je součástí pozemku pare. č. st. 426/1 v k.ú. Slavičín, včetně technologického zařízení pro vytápění budovy čp. 893 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
4.11.2022 - 21.11.2022 Záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 15.12.1998 se společností BTH Slavičín, spol. s r.o. - Rozšíření předmětu nájmu, kdy mimo dosavadní nájem částí budovy s č.p. 841 v k.ú. Slavičín bude na dobu neurčitou pronajata i část pozemku pare. č BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
4.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem prostorů sloužících k podnikání v budově čp, 390, která je součástí pozemku pare. č. st. 461 v katastrálním území a obci Slavičín, o celkové výměře v 294 m2 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostor sloužících k podnikání umístěných v budově bez čp./eč., která je součástí pozemku pare. č. st. 29/2 v katastrálním území Slavičín - místnosti č. 100,101,102,104 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostor sloužících k podnikání umístěných v l. podzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnosti č. 110,111,112,113,114,1 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostorů sloužících k podnikání umístěných v l. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnosti č. 202,203 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v I. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 204 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v I. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 206 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v l. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare, č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 210 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostorů sloužících k podnikání umístěných v i. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnosti č. 211,212 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v I. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 215 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v I. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 216 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v ll. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare, č, st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 302 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v II. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 303 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostorů sloužících k podnikání prostor umístěných v I. a II. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st, 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 304,214 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostorů sloužících k podnikání umístěných v II. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č.300 - 310 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v III. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 400 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostorů sloužících k podnikání umístěných v I. nadzemním podlaží budovy čp. 883, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/12 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 250,251,252,253 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Výpůjčka nebytových prostor umístěných v l. nadzemním podlaží budovy čp. 883, která je součásti pozemku pare. č. st. 29/12 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 259-266 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.11.2022 - 21.11.2022 Záměr na pronájem nemovitého majetku města Slavičín - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání umístěného v III. nadzemním podlaží budovy čp. 882, která je součástí pozemku pare. č. st. 29/1 v katastrálním území Slavičín - místnost č. 118,120,121,123 BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
2.11.2022 - 18.11.2022 Výpis usnesení 1. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
1.11.2022 - 17.11.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
27.10.2022 - 14.11.2022 Výpis usnesení I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Zastupitelstva města Slavičín
26.10.2022 - 15.11.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
26.10.2022 - 15.11.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
25.10.2022 - 10.11.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu č. 84/2022 Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
20.10.2022 - 7.11.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu č. 82/2022 Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
19.10.2022 - 20.10.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu č. 82/2022 Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
17.10.2022 - 2.11.2022 Výpis usnesení 131. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
17.10.2022 - 24.10.2022 Pozvánka na l. (ustavující) zasedání Zastupitelstva města Slavičín ----- Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Slavičín
7.10.2022 - 24.10.2022 Výpis usnesení 129. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
7.10.2022 - 24.10.2022 Výpis usnesení 130. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
7.10.2022 - 7.11.2022 Výzva ----- -----
4.10.2022 - 20.10.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na místní komunikaci Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
4.10.2022 - 20.10.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
4.10.2022 - 20.10.2022 Oznámení - zahájení územního řízení MěÚ - stavební úřad Oznámení
3.10.2022 - 20.10.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
3.10.2022 - 19.10.2022 Pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Slavičín MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
3.10.2022 - 19.10.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
29.9.2022 - 17.10.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na místní komunikaci Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
29.9.2022 - 17.10.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 75/2022 Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
24.9.2022 - 9.10.2022 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Slavičín Různé -----
19.9.2022 - 5.10.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 69/2022 Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
14.9.2022 - 25.9.2022 Telefonní spojení do volebních místností MěÚ - odbor správní Oznámení
14.9.2022 - 30.9.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka stavebního úřadu MěÚ Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
12.9.2022 - 28.9.2022 Výpis usnesení 128. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
12.9.2022 - 28.9.2022 Veřejná vyhláška Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
12.9.2022 - 28.9.2022 Výpis usnesení XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Zastupitelstva města Slavičín
7.9.2022 - 26.9.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - odbor správní Oznámení
5.9.2022 - 21.9.2022 Výpis usnesení 127. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
1.9.2022 - 19.9.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na pozemních komunikacích č. 59/2022 Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
25.8.2022 - 9.9.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
23.8.2022 - 8.9.2022 Pozvánka na XXVlll. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Slavičín
22.8.2022 - 7.9.2022 Záměr BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
22.8.2022 - 7.9.2022 Záměr BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
22.8.2022 - 7.9.2022 Záměr BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
17.8.2022 - 2.9.2022 Rozhodnutí - zrušení části OOP - Změna č. 1B Územního plánu Slavičín Krajský úřad Zlínského kraje Rozhodnutí
15.8.2022 - 31.8.2022 Výpis usnesení 125. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
15.8.2022 - 31.8.2022 Výpis usnesení 126. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
15.8.2022 - 31.8.2022 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí MěÚ - odbor správní Oznámení
12.8.2022 - 31.8.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
10.8.2022 - 26.8.2022 Protokol o průběhu a výsledcích losování pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022 MěÚ - odbor správní Oznámení
10.8.2022 - 26.8.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 57/2022 Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
10.8.2022 - 26.8.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 58/2022 Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
5.8.2022 - 22.8.2022 Prodej části pozemku parc. č. 4338/1 o výměře 36 m2 v k. ú. Nevšová MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
5.8.2022 - 22.8.2022 Prodej nebo směna pozemku parc. č. 4342 o výměře 65 m2 v k. ú. Nevšová MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
5.8.2022 - 22.8.2022 Dražební vyhláška Exekutorský úřad -----
5.8.2022 - 22.8.2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků MěÚ - odbor správní Oznámení
4.8.2022 - 10.8.2022 Oznámení o losování čísel pro označení volebních stran na hlasovacích lístcích MěÚ - odbor správní Oznámení
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Slavičín MěÚ - odbor správní Oznámení
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Bohuslavice nad Vláří MěÚ - odbor správní Oznámení
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Šanov MěÚ - odbor správní Oznámení
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Lipová MěÚ - odbor správní Oznámení
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Petrůvka MěÚ - odbor správní Oznámení
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Rudimov MěÚ - odbor správní Oznámení
27.7.2022 - 12.8.2022 Výběrové řízení na pronájem bytu 1+0 BTH Slavičín Výběrové řízení
26.7.2022 - 11.8.2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí MěÚ - odbor správní -----
25.7.2022 - 10.8.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 56/2022 Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
15.7.2022 - 5.8.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka stavebního úřadu MěÚ Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
MULU -37076/2022/26/JaM 14.7.2022 - 31.7.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy; Stanovení přechodné úpravy provozu č. 48/2022 - ul. Nádražní, Hrádek na Vl. Dráze Městský úřad Luhačovice Opatření obecné povahy
MULU -36752/2022/26/JaM 13.7.2022 - 30.7.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu č. 49/2022 pro společnost Služby města Slavičína, s.r.o. Městský úřad Luhačovice Rozhodnutí
8.7.2022 - 25.7.2022 Výpis usnesení 124. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
8.7.2022 - 25.7.2022 Výpis usnesení XXVII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Zastupitelstva města Slavičín
7.7.2022 - 25.7.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu č. 47/2022 Městský úřad Luhačovice Veřejná vyhláška
7.7.2022 - 8.8.2022 Veřejná vyhláška Krajský úřad Zlínského kraje Veřejná vyhláška
1.7.2022 - 18.7.2022 Návrh na vrácení dokumentace "Vedení elektrické energie 1x110kV Slavičín - Slušovice" na životní prostředí k přeporacování Krajský úřad Zlínského kraje -----
30.6.2022 - 13.7.2022 Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 BTH Slavičín Výběrové řízení
29.6.2022 - 15.7.2022 Výpis usnesení 122. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
29.6.2022 - 15.7.2022 Výpis usnesení 123. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
28.6.2022 - 14.7.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu Městského úřadu Slavičín MěÚ - tajemník Výběrové řízení
28.6.2022 - 13.7.2022 Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.6.2022 - 13.7.2022 Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.6.2022 - 13.7.2022 Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.6.2022 - 13.7.2022 Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.6.2022 - 13.7.2022 Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.6.2022 - 13.7.2022 Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.6.2022 - 13.7.2022 Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
28.6.2022 - 13.7.2022 Záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání BTH Slavičín Záměr na dispozici s obecním majetkem
Vytvořeno 29.1.2008 14:05:58 | přečteno 671507x | tana
load