Slavičín

oficiální stránky města
Pátek, 3. prosinec 2021

Vyhledávání

Volby

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.

Právní předpisy

Informace pro voliče

  • ikona souboruŽádost o vydání voličského průkazu
  • Konec lhůty pro zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky je dle § 6a odst. 2 zákona o volbách do PS PČR pátek 1. října 2021.
  • Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je dle § 6a odst. 2 zákona o volbách do PS PČR středa 6. října 2021 do 16:00 hodin.

VÝZVA K OVĚŘENÍ PLATNOSTI OP!!

Informace pro voliče k prokazování totožnosti a státního občanství ČR ve volebních místnostech pro účel výkonu volebního práva do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 08. a 09. října 2021

Zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnost voliče po příchodu do volební místnosti prokázat svou TOTOŽNOST a STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR

  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem
  • nebo platným občanským průkazem

Jinými doklady (např. řidičský průkaz) pro účel výkonu aktivního volebního práva nelze prokázat totožnost ani státní občanství. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech č. 269/2021 Sb., který oproti předchozímu zákonu (zák. č. 328/1999 Sb.) již neumožňuje pro účel výkonu volebního práva vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, tzn. v době, kdy bude probíhat hlasování.

Vyzýváme voliče, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu nebo občanského průkazu, aby si ověřili, zda-li před konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (které se uskuteční 08. a 09. října 2021) nedojde k uplynutí platnosti dokladu totožnosti a případně v dostatečném předstihu požádali kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.Informace pro členy okrskových volebních komisí

  • 1. zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční ve středu 15.09.2021 v 15:00 hodin v 1. patře restaurace Záložna ve Slavičíně.

  • Povinné školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí se uskuteční v pátek 24.09.2021 v době od 09:00 do 12:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Luhačovice.
Kontaktní osoba ve věcech voleb:
Mgr. Iva Florešová, vedoucí odboru správního MěÚ Slavičín, tel.: 577 004 815, e-mail: floresova@mesto-slavicin.cz


Podrobné výsledky voleb do Zastupitelstva města Slavičín, Zastupitelstva Zlínského kraje, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, prezidenta ČR a Evropského parlamentu naleznete na stránkách www.volby.cz.

Vytvořeno 7.6.2018 8:30:46 - aktualizováno 8.7.2021 10:24:07 | přečteno 15312x | tajemnik
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load