Prohlášení o přístupnosti stránek

Město Slavičín jako provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.mesto-slavicin.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy, a to s výjimkami uvedenými níže.

Některé informace jsou zveřejněny v podobě stažitelných souborů PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout potřebné prohlížeče. Formát PDF umožňují některé webové prohlížeče zobrazit přímo.

Nepřístupný obsah

Mapové aplikace nejsou plně přístupné ze své povahy obrazové informace.
Některá videa jsou zveřejněná prostřednictvím služby třetí strany (YouTube). Na stránce je však vždy uveden krátký popis obsahu videa.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. 9. 2020.
Prohlášení bylo revidováno 02.06.2021.

Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu:

Kontakt na subjekt odpovědný za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:
Městský úřad Slavičín
Osvobození 25
763 21 Slavičín

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Vytvořeno 31.3.2008 15:10:58 | přečteno 17942x | tajemnik
load