Odbor životního prostředí a správy majetku

Ing. Radka HOŘÁKOVÁ - vedoucí odboru
přímý tel. 577 004 830, ústředna 577 004 800, linka 130,
e-mail: horakova@mesto-slavicin.cz 

Magdalena SAŇÁKOVÁ - odpadové hospodářství, správa majetku,
přímý tel. 577 004 832, ústředna 577 004 800, linka 132,
e-mail: sanakova@mesto-slavicin.cz 

Josef ŠČUGLÍK - povolení kácení dřevin, lesní
přímý tel. 577 004 831, ústředna 577 004 800, linka 131,
e-mail: scuglik@mesto-slavicin.cz 

Mgr. Petr MAZŮREK, DiS.
- lesní
přímý tel. 577 004 831, ústředna 577 004 800, linka 131,
e-mail: mazurek@mesto-slavicin.cz 


PROVOZNÍ DOBA: 

Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 14:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 14:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Poznámka: Polední přestávka od 11:00 do 12:00 hodin 


Tiskopisy a formuláře odboru ŽPSM

ikona souboruSazebník poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství


Harmonogram svozu tříděného odpadu v 1. pololetí 2022

plasty (žluté pytle) a nápojové kartóny (oranž. pytle)   18. 1., 15. 2., 15. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6.  
papír (modré pytle)   5. 1., 2. 2., 2. 3., 12. 4., 11. 5., 8. 6.  Cena za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od 1. ledna 2022


Min. základ je 60 litrů za měsíc na osobu Základ pro max. počet osob
(které fakticky žijí v domácnosti)  
Navýšení počtu osob
nádoba 120 l svoz 1 x měsíc  576 Kč 2 +1864 Kč+11 152 Kč+11 440 Kč
nádoba 120 l svoz 1 x 14 dnů 1 248 Kč4 +1 1 440 Kč+1 1 728 Kč+12 016 Kč
nádoba 120 lsvoz 1 x 7 dnů2 496 Kč8 +12 592 Kč+12 880 Kč+13 168 Kč
nádoba 240 l svoz 1 x 14 dnů 2 496 Kč8 +1 2 592 Kč+12 880 Kč+13 168 Kč
nádoba 240 l svoz 1 x 7 dnů  4 992 Kč17 +1 5 184 Kč+15 472 Kč+15 760 Kč
nádoba 1 110 l svoz 1 x 7 dnů 22 880 Kč79 +1 23 040 Kč+123 328 Kč+123 616 Kč
černý pytel na směsný odpad
v nemovitosti (domácnosti)
fakticky žije pouze
jedna fyzická osoba
288 Kč 
Při překročení max. počtu osob, které fakticky žijí v domácnosti se použije výpočet:
(Min. základ 60 l * počet osob) * 12 = počet litrů odpadu za nemovitost za rok * výše sazby poplatku 0,4 Kč/l/rok      Reklamy na sloupech veřejného osvětlení

Pravidla pro umisťování reklamních zařízení byla schválena usnesením RMS č. 59/0751/16 dne 25. 10. 2016.

Zájemce o umístění reklamního zařízení na sloup veřejného osvětlení vyplní žádost a tu spolu s návrhem zařízení a situací umístění, příp. fotodokumentací konkrétního sloupu, předloží k vyjádření Službám města Slavičína, s.r.o. jako správci veřejného osvětlení. Vyplněný formulář žádosti s přílohami a vyjádřením SMS potom podá na Městský úřad Slavičín (případně o podání požádá SMS). Pokud je požadované reklamní zařízení a jeho umístění v souladu se schválenými pravidly a nebrání tomu jiné okolnosti, bude následně se zájemcem uzavřena smlouva o umístění reklamního zařízení podle vzoru v příloze.

Reklamní zařízení nechá na své náklady vyrobit zájemce a po uzavření smlouvy jej na základě jeho žádosti umístí správce veřejného osvětlení na příslušný sloup za jednorázový poplatek 810 Kč bez DPH (cena vč. DPH ve výši 21% činí 980 Kč). Zájemce odpovídá za vzhled reklamního zařízení i za čitelnost a aktuálnost údajů po celou dobu trvání smlouvy. V případě ukončení smluvního vztahu je zájemce povinen zajistit odstranění reklamního zařízení na své náklady.

Cena za umístění 1 reklamního zařízení činí 1.500 Kč bez DPH ročně, k ceně bude připočtena DPH v aktuální výši (cena vč. DPH ve výši 21% činí 1.815 Kč).

Kontakty:
Městský úřad Slavičín, odbor ŽPSM – Ing. Radka Hořáková, majetek@mesto-slavicin.cz, 577004830
Služby města Slavičína, provozní – Martin Matula, info@smslavicin.cz, 777320952

ikona souboruPravidla pro umisťování reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení
ikona souboruVzor smlouvy o umístění reklamního zařízení
ikona souboruŽádost o umístění reklamního zařízení
ikona souboruŽádost o umístění reklamního zařízení


Kam s ním…?

Kapitola „Vysloužilé baterie“

Máte doma vybité baterie, tušíte, že do koše nepatří, ale přitom nevíte, kam s nimi? Nevyhazujte je do směsného odpadu, obsahují totiž mnoho toxických látek, které výrazně zatěžují životní prostředí, ale odevzdejte je k recyklaci.

Rozšířili jsme pro vás sběrnou síť a tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky i dobíjecí baterie nyní můžete odevzdat i do sběrných boxů v přízemí polikliniky a v suterénu radnice. I nadále jako dosud můžete vysloužilé baterie odevzdat ve sběrném dvoře nebo do červených kontejnerů, které mají samostatné vhazování pro baterie, případně i v prodejnách v rámci zpětného odběru.Sběrné dvory

provozovatel Služby města Slavičína, s. r. o., IČO 255 83 093
adresa  sběrný dvůr
Slavičín, Pod Kaštany 50 (areál SMS)
provozní doba po, st, pá: 8.00 - 17.00
út, čt: 8.00 - 14.30
1. so v měsíci 8:00 - 12:00
provozovatel Služby města Slavičína, s. r. o., IČO 255 83 093
adresa sběrný dvůr
Slavičín - Malé Pole, U Zahrádek (za kotelnou)
provozní doba (v provozu od 1. 3. 2010)
út, čt: 12.00 - 16.00
so: 8.00 - 12.00Kompostování

www.kompostuj.cz

ikona souboruMalý rádce využíváním bioodpadu

ikona souboruJak správně kompostovatikona souboruKanalizační řád Divnice
ikona souboruPříloha č.  1 situace
ikona souboruPříloha č.  2
ikona souboruPříloha č.  3
ikona souboruPříloha č.  4

Vytvořeno 31.12.2007 12:46:52 - aktualizováno 4.1.2022 9:00:38 | přečteno 30334x | tana
load