Odbor životního prostředí a správy majetku

Ing. Radka HOŘÁKOVÁ - vedoucí odboru 
přímý tel. 577 004 830, ústředna 577 004 800, linka 130,
e-mail: horakova@mesto-slavicin.cz 

Magdalena SAŇÁKOVÁ - odpadové hospodářství, správa majetku,
přímý tel. 577 004 832, ústředna 577 004 800, linka 132,
e-mail: sanakova@mesto-slavicin.cz 

Mgr. Petr MAZŮREK, DiS. - lesní
přímý tel. 577 004 831, ústředna 577 004 800, linka 131,
Josef ŠČUGLÍK - povolení kácení dřevin, lesní 
přímý tel. 577 004 831, ústředna 577 004 800, linka 131,
e-mail: scuglik@mesto-slavicin.cz 


PROVOZNÍ DOBA: 
Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 14:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 14:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno
Poznámka: Polední přestávka od 11:00 do 12:00 hodin

ikona souboruSazebník poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství


ODPADY


Svoz komunálního odpadu

Slavičín – týdenní interval svozu – každý čtvrtek

  • čtrnáctidenní interval svozu – každý čtvrtek lichý týden
  • měsíční interval svozu – každý první čtvrtek v měsíci

Divnice, Hrádek na Vl. dráze, Nevšová – čtrnáctidenní interval svozu – každý pátek lichý týden

  • měsíční interval svozu – každý první pátek v měsíci

Svoz tříděného odpadu v roce 2023

Plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž. pytle) 17. 1.14. 2.14. 3.25. 4.23. 5.20. 6.
 18. 7.15. 8.26. 9.24. 10.21. 11.19. 12. 
Papír (modré pytle) 4. 1.1. 2.1. 3.12. 4.10. 5.7. 6.
 10. 7.2. 8.13. 9.11. 10.8. 11.6. 12. 
Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks) 2. 5.15. 5.29. 5.12. 6.26. 6.10. 7.24. 7.
 7. 8.21. 8.4. 9.18. 9.2. 10.16. 10.30. 10.
 

Cena za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od 1. ledna 2023

Min. základ je 60 litrů za měsíc na osobu Základ pro max. počet osob
(které fakticky žijí v domácnosti)  
Navýšení počtu osob
nádoba 120 l svoz 1 x měsíc  792 Kč 2 +11 188 Kč+11 584 Kč+11 980 Kč
nádoba 120 l svoz 1 x 14 dnů1 716 Kč4 +1 1 980 Kč+12 376 Kč+12 772 Kč
nádoba 120 lsvoz 1 x 7 dnů3 432 Kč8 +13 564 Kč+13 960 Kč+14 356 Kč
nádoba 240 l svoz 1 x 14 dnů 3 432 Kč8 +1 3 564 Kč+13 960 Kč+14 356 Kč
nádoba 240 l svoz 1 x 7 dnů 6 864 Kč17 +1 7 128 Kč+17 524 Kč+17 920 Kč
nádoba 1 110 l svoz 1 x 7 dnů31 460 Kč79 +131 680 Kč+132 076 Kč+132 472 Kč
černý pytel na směsný odpad
v nemovitosti (domácnosti)fakticky žije pouze jedna fyzická osoba
396 Kč 
Při překročení max. počtu osob, které fakticky žijí v domácnosti se použije výpočet:
(Min. základ 60 l * počet osob) * 12 = počet litrů odpadu za nemovitost za rok * výše sazby poplatku 0,55 Kč/l/rok      


Informace o platbě za známky

V tabulce „Ceny za svoz směsného odpadu od 1. 1. 2023“ můžete podle velikosti nádoby, četnosti svozů a fakticky žijících osob v domácnosti sami vyčíst částku za svoz své popelnice / kontejneru. Platbu za známku tak můžete učinit bezhotovostním převodem na číslo účtu 2924661/0100. Variabilní symbol se skládá ze základu, tj. 3722, dále z čísla 1, 2, 3 nebo 4, které určuje místo bydliště. 1 Slavičín; 2 Hrádek na Vlárské dráze; 3 Divnice; 4 Nevšová a nakonec z čísla popisného.*

*příklad č. 1: Osvobození čp. 25, Slavičín; variabilní symbol 37221025

*příklad č. 2: čp. 148, Hrádek na Vlárské dráze, variabilní symbol 37222148

*příklad č. 3: čp. 30, Divnice; variabilní symbol 37223030

*příklad č.4: čp. 95, Nevšová, variabilní symbol 37224095

Prosíme o důsledné dodržení platebních údajů, v opačném případě nebudeme schopni platbu identifikovat!

 

Platby provádějte od 2. ledna 2023 a nejpozději 28. února 2023!!

Známky na popelnice/kontejnery na rok 2023, případně černé pytle na směsný odpad Vám budou po provedené platbě zdarma doručeny (spolu s pytli na tříděný odpad), a to nejpozději do 14 dnů od provedení platby.

Pokud není platba bezhotovostně na účet možná z jakéhokoliv důvodu, nebo potřebujete prostě jen poradit, můžete si i nadále koupit známku na popelnici přímo na Městském úřadě Slavičín, a to za stejných podmínek, tedy od 2. ledna 2023.


Kam s ním…? Kapitola „Vysloužilé baterie“

Máte doma vybité baterie, tušíte, že do koše nepatří, ale přitom nevíte, kam s nimi? Nevyhazujte je do směsného odpadu, obsahují totiž mnoho toxických látek, které výrazně zatěžují životní prostředí, ale odevzdejte je k recyklaci.
Rozšířili jsme pro vás sběrnou síť a tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky i dobíjecí baterie nyní můžete odevzdat i do sběrných boxů v přízemí polikliniky a v suterénu radnice. I nadále jako dosud můžete vysloužilé baterie odevzdat ve sběrném dvoře nebo do červených kontejnerů, které mají samostatné vhazování pro baterie, případně i v prodejnách v rámci zpětného odběru.


Sběrné dvory

provozovatel Služby města Slavičína, s. r. o., IČO 255 83 093
adresa  sběrný dvůr Slavičín, Pod Kaštany 50 (areál SMS)
provozní doba po, st, pá: 8.00 - 17.00
út, čt: 8.00 - 14.30
1. so v měsíci 8:00 - 12:00

provozovatel Služby města Slavičína, s. r. o., IČO 255 83 093
adresa sběrný dvůr Slavičín - Malé Pole, U Zahrádek (za kotelnou)
provozní doba út, čt: 12.00 - 16.00
so: 8.00 - 12.00

Re-use centrum CirkulaReklamy na sloupech veřejného osvětlení

Pravidla pro umisťování reklamních zařízení byla schválena usnesením RMS č. 59/0751/16 dne 25. 10. 2016. Zájemce o umístění reklamního zařízení na sloup veřejného osvětlení vyplní žádost a tu spolu s návrhem zařízení a situací umístění, příp. fotodokumentací konkrétního sloupu, předloží k vyjádření Službám města Slavičína, s.r.o. jako správci veřejného osvětlení. Vyplněný formulář žádosti s přílohami a vyjádřením SMS potom podá na Městský úřad Slavičín (případně o podání požádá SMS). Pokud je požadované reklamní zařízení a jeho umístění v souladu se schválenými pravidly a nebrání tomu jiné okolnosti, bude následně se zájemcem uzavřena smlouva o umístění reklamního zařízení podle vzoru v příloze. Reklamní zařízení nechá na své náklady vyrobit zájemce a po uzavření smlouvy jej na základě jeho žádosti umístí správce veřejného osvětlení na příslušný sloup za jednorázový poplatek 810 Kč bez DPH (cena vč. DPH ve výši 21% činí 980 Kč). Zájemce odpovídá za vzhled reklamního zařízení i za čitelnost a aktuálnost údajů po celou dobu trvání smlouvy. V případě ukončení smluvního vztahu je zájemce povinen zajistit odstranění reklamního zařízení na své náklady. Cena za umístění 1 reklamního zařízení činí 1.500 Kč bez DPH ročně, k ceně bude připočtena DPH v aktuální výši (cena vč. DPH ve výši 21% činí 1.815 Kč).

Kontakty:
Městský úřad Slavičín, odbor ŽPSM – Ing. Radka Hořáková, majetek@mesto-slavicin.cz, 577004830
Služby města Slavičína, provozní – Martin Matula, info@smslavicin.cz, 777320952

ikona souboruPravidla pro umisťování reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení
Hladinoměr Slavičín

Tok Říka


Více informací z měrného bodu naleznete na serveru envimonitoring.cz

UPOZORNĚNÍ: Veškerá data jsou bez právní záruky.

Vytvořeno 31.12.2007 12:46:52 - aktualizováno 29.6.2022 12:15:40 | přečteno 37645x | tajemnik
load