Odbor životního prostředí a správy majetku

Ing. Radka HOŘÁKOVÁ - vedoucí odboru 
přímý tel. 577 004 830, ústředna 577 004 800, linka 130,
e-mail: horakova@mesto-slavicin.cz 

Magdalena SAŇÁKOVÁ - odpadové hospodářství, správa majetku,
přímý tel. 577 004 832, ústředna 577 004 800, linka 132,
e-mail: sanakova@mesto-slavicin.cz 

Josef ŠČUGLÍK - povolení kácení dřevin, lesní 
přímý tel. 577 004 831, ústředna 577 004 800, linka 131,
e-mail: scuglik@mesto-slavicin.cz 

Mgr. Petr MAZŮREK, DiS. - lesní
přímý tel. 577 004 831, ústředna 577 004 800, linka 131,
e-mail: mazurek@mesto-slavicin.cz 

PROVOZNÍ DOBA: 
Pondělí 08:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 14:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 14:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno
Poznámka: Polední přestávka od 11:00 do 12:00 hodin

ikona souboruSazebník poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství

SVOZ ODPADŮ

Svoz tříděného odpadu v 1. pololetí 2023

Plasty (žluté pytle) a nápoj. kartóny (oranž. pytle) 17. 1.14. 2.14. 3.25. 4.23. 5.20. 6.
Papír (modré pytle) 4. 1.1. 2.1. 3.12. 4.10. 5.7. 6.
Bioodpad (hnědé pytle – 10 Kč/ks)      
 

Cena za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od 1. ledna 2023

Min. základ je 60 litrů za měsíc na osobu Základ pro max. počet osob
(které fakticky žijí v domácnosti)  
Navýšení počtu osob
nádoba 120 l svoz 1 x měsíc  792 Kč 2 +11 188 Kč+11 584 Kč+11 980 Kč
nádoba 120 l svoz 1 x 14 dnů1 716 Kč4 +1 1 980 Kč+12 376 Kč+12 772 Kč
nádoba 120 lsvoz 1 x 7 dnů3 432 Kč8 +13 564 Kč+13 960 Kč+14 356 Kč
nádoba 240 l svoz 1 x 14 dnů 3 432 Kč8 +1 3 564 Kč+13 960 Kč+14 356 Kč
nádoba 240 l svoz 1 x 7 dnů 6 864 Kč17 +1 7 128 Kč+17 524 Kč+17 920 Kč
nádoba 1 110 l svoz 1 x 7 dnů31 460 Kč79 +131 680 Kč+132 076 Kč+132 472 Kč
černý pytel na směsný odpad
v nemovitosti (domácnosti)fakticky žije pouze jedna fyzická osoba
396 Kč 
Při překročení max. počtu osob, které fakticky žijí v domácnosti se použije výpočet:
(Min. základ 60 l * počet osob) * 12 = počet litrů odpadu za nemovitost za rok * výše sazby poplatku 0,55 Kč/l/rok      


Informace o platbě za známky

V tabulce „Ceny za svoz směsného odpadu od 1. 1. 2023“ můžete podle velikosti nádoby, četnosti svozů a fakticky žijících osob v domácnosti sami vyčíst částku za svoz své popelnice / kontejneru. Platbu za známku tak můžete učinit bezhotovostním převodem na číslo účtu 2924661/0100. Variabilní symbol se skládá ze základu, tj. 3722, dále z čísla 1, 2, 3 nebo 4, které určuje místo bydliště. 1 Slavičín; 2 Hrádek na Vlárské dráze; 3 Divnice; 4 Nevšová a nakonec z čísla popisného.*

*příklad č. 1: Osvobození čp. 25, Slavičín; variabilní symbol 37221025

*příklad č. 2: čp. 148, Hrádek na Vlárské dráze, variabilní symbol 37222148

*příklad č. 3: čp. 30, Divnice; variabilní symbol 37223030

*příklad č.4: čp. 95, Nevšová, variabilní symbol 37224095

Prosíme o důsledné dodržení platebních údajů, v opačném případě nebudeme schopni platbu identifikovat!

 

Platby provádějte od 2. ledna 2023 a nejpozději 28. února 2023!!

Známky na popelnice/kontejnery na rok 2023, případně černé pytle na směsný odpad Vám budou po provedené platbě zdarma doručeny (spolu s pytli na tříděný odpad), a to nejpozději do 14 dnů od provedení platby.

Pokud není platba bezhotovostně na účet možná z jakéhokoliv důvodu, nebo potřebujete prostě jen poradit, můžete si i nadále koupit známku na popelnici přímo na Městském úřadě Slavičín, a to za stejných podmínek, tedy od 2. ledna 2023.Reklamy na sloupech veřejného osvětlení

Pravidla pro umisťování reklamních zařízení byla schválena usnesením RMS č. 59/0751/16 dne 25. 10. 2016. Zájemce o umístění reklamního zařízení na sloup veřejného osvětlení vyplní žádost a tu spolu s návrhem zařízení a situací umístění, příp. fotodokumentací konkrétního sloupu, předloží k vyjádření Službám města Slavičína, s.r.o. jako správci veřejného osvětlení. Vyplněný formulář žádosti s přílohami a vyjádřením SMS potom podá na Městský úřad Slavičín (případně o podání požádá SMS). Pokud je požadované reklamní zařízení a jeho umístění v souladu se schválenými pravidly a nebrání tomu jiné okolnosti, bude následně se zájemcem uzavřena smlouva o umístění reklamního zařízení podle vzoru v příloze. Reklamní zařízení nechá na své náklady vyrobit zájemce a po uzavření smlouvy jej na základě jeho žádosti umístí správce veřejného osvětlení na příslušný sloup za jednorázový poplatek 810 Kč bez DPH (cena vč. DPH ve výši 21% činí 980 Kč). Zájemce odpovídá za vzhled reklamního zařízení i za čitelnost a aktuálnost údajů po celou dobu trvání smlouvy. V případě ukončení smluvního vztahu je zájemce povinen zajistit odstranění reklamního zařízení na své náklady. Cena za umístění 1 reklamního zařízení činí 1.500 Kč bez DPH ročně, k ceně bude připočtena DPH v aktuální výši (cena vč. DPH ve výši 21% činí 1.815 Kč).
Kontakty:
Městský úřad Slavičín, odbor ŽPSM – Ing. Radka Hořáková, majetek@mesto-slavicin.cz, 577004830
Služby města Slavičína, provozní – Martin Matula, info@smslavicin.cz, 777320952

ikona souboruPravidla pro umisťování reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení

Kam s ním…?Kapitola „Vysloužilé baterie“

Máte doma vybité baterie, tušíte, že do koše nepatří, ale přitom nevíte, kam s nimi? Nevyhazujte je do směsného odpadu, obsahují totiž mnoho toxických látek, které výrazně zatěžují životní prostředí, ale odevzdejte je k recyklaci.
Rozšířili jsme pro vás sběrnou síť a tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky i dobíjecí baterie nyní můžete odevzdat i do sběrných boxů v přízemí polikliniky a v suterénu radnice. I nadále jako dosud můžete vysloužilé baterie odevzdat ve sběrném dvoře nebo do červených kontejnerů, které mají samostatné vhazování pro baterie, případně i v prodejnách v rámci zpětného odběru.

Sběrné dvory

provozovatel Služby města Slavičína, s. r. o., IČO 255 83 093
adresa  sběrný dvůr Slavičín, Pod Kaštany 50 (areál SMS)
provozní doba po, st, pá: 8.00 - 17.00
út, čt: 8.00 - 14.30
1. so v měsíci 8:00 - 12:00

provozovatel Služby města Slavičína, s. r. o., IČO 255 83 093
adresa sběrný dvůr Slavičín - Malé Pole, U Zahrádek (za kotelnou)
provozní doba út, čt: 12.00 - 16.00
so: 8.00 - 12.00

Re-use centrum Cirkula

H Slavičín

Tok Říka


Více informací z měrného bodu naleznete na serveru envimonitoring.cz

UPOZORNĚNÍ: Veškerá data jsou bez právní záruky.

Vytvořeno 31.12.2007 12:46:52 - aktualizováno 29.6.2022 12:15:40 | přečteno 34016x | tana
load