Kontakty

(pozn.: EO - odbor ekonomický, OI - odbor investic, OSV - odbor sociálních věcí, MKS - městská knihovna, MIS - městské infocentrum, MMS - městské muzeum, MPS - městská policie, SO - odbor správní, SÚ - stavební úřad, ŽPSM - odbor životního prostředí a správy majetku)

starosta - Mgr. Tomáš Chmela
 místostarostka - Monika Hubíková
 projektový manažer - Ing. Marian Moudřík; Matěj Pavelka; Mgr. Bc. Alena Šuráňová
 Městská policie Slavičín
  MPS - strážník - František Ševčík
  MPS - velitel
 Městská knihovna Slavičín, organizační složka
  MKS - knihovnice - Barbora Kozubíková; Věra Urbanová
  MKS - vedoucí, knihovnice - Mgr. Gabriela Klabačková
 Městské infocentrum Slavičín, organizační složka
  MIS - vedoucí, infocetrum, kultura - Bc. Marie Studeníková
  MIS - infocentrum, zpravodaj, web, kultura, rozhlas - Mgr. Jitka Pfeiferová
 Městské muzeum Slavičín, organizační složka
  MMS - vedoucí - Josef Ščuglík
 tajemník - Mgr. Luděk Latinák
  Odbor ekonomický
   vedoucí odboru ekonomického - Ing. Petr Lysáček
    EO - účetní - Bc. Ivana Čížová; Bc. Lenka Jordánová
    EO - místní poplatky, pokladna, fakturace - Marie Bothová
    EO - programové dotace, půjčky z FRB, mzdová účetní - Bc. Jana Latináková
  Odbor investic
   vedoucí odboru investic - Ing. Ján Roman
    OI - investiční technik - Ing. Alena Viktorinová
    městský architekt - Ing. arch. Radim Bosák
    OI - projektový manažer
  Odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru sociálních věcí - Jarmila Lišková
    OSV - sociální pracovnice - Mgr. Gabriela Hajdová
  Odbor správní
   vedoucí odboru správního, krizové řízení, volby, petice, stížnosti - Mgr. Iva Florešová
    SO - matrika, Czech POINT - Renata Dorušková
    SO - ústředna, evidence obyvatel, Czech POINT, přestupky - Bc. Marie Spurná
    SO - podatelna, pošta - Martina Petríková
    SO - předseda přestupkové komise - Mgr. Filip Papež
  Odbor stavební úřad
   vedoucí stavebního úřadu, silniční správní úřad, územní plán - Ing. Alois Studeník
    SÚ - pracovník stavebního úřadu - Bc. Monika Struhařová
  Odbor životního prostředí a spávy majetku
   vedoucí odboru životního prostředí a správy majetku - Ing. Radka Hořáková
    ŽPSM - lesní - Mgr. Petr Mazůrek, DiS.
    ŽPSM - lesní, kácení dřevin - Josef Ščuglík
    ŽPSM - odpady, majetek - Magdalena Saňáková


Vytvořeno 31.12.2007 11:45:29 - aktualizováno 16.4.2008 14:14:08 | přečteno 108697x | tana
load