Kontakty

(pozn.: EO - odbor ekonomický, OISŘ - odbor investic a stavebního řádu, OSV - odbor sociálních věcí, MKS - městská knihovna, MIS - městské infocentrum, MMS - městské muzeum, MPS - městská policie, SO - odbor správní, ŽPSM - odbor životního prostředí a správy majetku)

starosta - Mgr. Tomáš Chmela
 místostarostka - Monika Hubíková
 Městský úřad Slavičín
  tajemník - Mgr. Luděk Latinák
   Odbor ekonomický
    vedoucí odboru ekonomického - Ing. Petr Lysáček
     EO - účetní - Bc. Ivana Čížová; Bc. Lenka Jordánová
     EO - mzdová účetní, půjčky z FRB - Bc. Jana Latináková
     EO - místní poplatky, pokladna, fakturace, programové dotace - Marie Bothová
   Odbor investic a stavebního řádu
    vedoucí odboru investic a stavebního řádu
     OISŘ - referent stavebního úřadu - Ing. Alois Studeník
     OISŘ - investiční technik - Ing. Alena Viktorinová
     městský architekt
   Odbor sociálních věcí
    vedoucí odboru sociálních věcí - Jarmila Lišková
     OSV - sociální pracovnice - Mgr. Magdaléna Baklíková
   Odbor správní
    vedoucí odboru správního, krizové řízení, volby, petice, stížnosti - Mgr. Iva Florešová
     SO - matrika, Czech POINT - Renata Dorušková
     SO - ústředna, evidence obyvatel, Czech POINT, přestupky - Bc. Marie Spurná
     SO - podatelna, pošta - Martina Petríková
     SO - předseda přestupkové komise - Mgr. Filip Papež
   Odbor životního prostředí a spávy majetku
    vedoucí odboru životního prostředí a správy majetku - Ing. Radka Hořáková
     ŽPSM - lesní - Mgr. Petr Mazůrek, DiS.
     ŽPSM - lesní, kácení dřevin - Josef Ščuglík
     ŽPSM - odpady, majetek - Magdalena Saňáková
 projektový manažer - Mgr. Mikuláš Múdry; Mgr. Bc. Alena Šuráňová
 Městská policie Slavičín
  MPS - velitel
   MPS - strážník - František Ševčík
 Městská knihovna Slavičín, organizační složka
  MKS - vedoucí, knihovnice - Mgr. Gabriela Klabačková
   MKS - knihovnice - Barbora Kozubíková; Věra Urbanová
 Městské infocentrum Slavičín, organizační složka
  MIS - vedoucí, infocetrum, kultura - Bc. Marie Studeníková
   MIS - infocentrum, zpravodaj, web, kultura, rozhlas - Mgr. Jitka Pfeiferová
 Městské muzeum Slavičín, organizační složka
  MMS - vedoucí - Josef Ščuglík


Vytvořeno 31.12.2007 11:45:29 - aktualizováno 16.4.2008 14:14:08 | přečteno 135445x | tana
load