Aktuální články 2012

Další projekty revitalizace zeleně

Sokolovna stromy

V loňském roce byla ukončena revitalizace zeleně v zámeckém parku. Všechny stromy byly prohlédnuty odborníkem - pokud to bylo potřebné, byly provedeny zdravotní řezy stromů a jejich další údržba, pokud to bylo nutné, byly stromy pokáceny a na místo nich vysazeny nové. Obdobný zásah – tedy revitalizaci zeleně – jsme připravili ve dvou dalších lokalitách.

13.6.2012 15:44:59 - aktualizováno 14.6.2012 12:32:37 | přečteno 1955x | tajemnik | Celý článek
 

Informační leták – odkanalizování a čištění odpadních vod v Nevšové

Kanalizace

V letošním roce bude nejvýznamnější investiční akcí města Slavičín realizace projektu „Nevšová - odkanalizování a čištění odpadních vod“, jejíž celkové náklady budou činit cca 40 mil. Kč. Jelikož stavba zasáhne významně do života obyvatel místní části Nevšová a přinese i mnoho otázek, připravili jsme informační leták, ve kterém se snažíme dát odpověď na základní otázky obecného charakteru, tedy na ty, které mohou zajímat všechny občany Nevšové.

12.3.2012 9:40:13 | přečteno 2172x | tajemnik | Celý článek
 

Změny ve vydávání občanských průkazů

8.2.2012 11:22:48 | přečteno 2786x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Pronájem nebytových prostor v Nevšové

26.1.2012 22:33:58 - aktualizováno 26.1.2012 22:36:12 | přečteno 2468x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Pronájem nebytových prostor č. 751, č. 841

26.1.2012 22:28:39 - aktualizováno 26.1.2012 22:37:59 | přečteno 4143x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Nevšová v roce 2011

První rok působení nově zvoleného osadního výboru v Nevšové pro období 2011-2014 lze považovat vcelku za úspěšný, neboť v místní části se podařilo nejen dokončit akce naplánované již v předchozím období, ale realizovat i další investiční i neinvestiční záměry a opravy v rámci přidělených finančních prostředků města a schválených dotačních titulů.

19.1.2012 23:52:19 | přečteno 3192x | Marie Rumplíková | Celý článek
 

Rok 2011 byl...

Rok 2011 byl, protože do jeho konce zbývá ještě několik dní. Ale konstatování uvedené v nadpisu neříká jistě nic nového, to přece ví každý, že rok 2011 byl. Stejně tak jako že rok 2012 bude. Každoročně se pokouším sumarizovat to, co se ve Slavičíně za uplynulý rok událo, jaký byl rok z hlediska výstavby a rozvoje města. Pokusím se o to i tentokrát.

25.12.2011 23:02:36 | přečteno 2538x | Marie Rumplíková | Celý článek
 
Vytvořeno 25.12.2011 23:03:35 - aktualizováno 25.12.2011 23:07:19 | přečteno 6273x | Marie Rumplíková
load