Aktuality

Odstávka elektřiny

Odstávka elektřiny

19.09.2023
Společnost EG.D., a.s., provozovatel distribuční soustavy, oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 2. října 2023 od 7.30 do 14.30 hodin v těchto ulicích nebo jejich částech: Hasičská (čp. 35, 36, 576, 577), K. Vystrčila (čp. 39) a Osvobození (čp. 30, 33, 34, 255). Zpráva o odstávce
Odstranění větví stromů a jiných porostů pod elektrickým vedením

Odstranění větví stromů a jiných porostů pod elektrickým vedením

13.09.2023
Při provedení kontroly venkovního elektrického vedení distribuční soustavy (dále jen „DS“) ve městě Slavičín bylo zjištěno, že stromy a jiný porost zde dosáhly v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy takového vzrůstu, že ohrožují spolehlivý provoz zařízení DS, jehož provozovatelem je společnost EG.D, a.s. Vyzýváme tímto vlastníky (uživatele) nemovitostí, kteří mají na svém pozemku vedení distribuční soustavy a zároveň stromoví, keře a jiné porosty k provedení jejich ořezu tak, aby nebránily bezpečnému provozu DS, a to nejpozději do 29. 9. 2023 nebo k umožnění zásahu prostřednictvím našeho odborného zhotovitele pověřeného k této činnosti plnou mocí firmou VÁGNER LCZ, s.r.o. Veškeré práce jsou pro majitele pozemků prováděny zdarma.
Odstávka elektřiny

Odstávka elektřiny

12.09.2023
Společnost EG.D., a.s., provozovatel distribuční soustavy, oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 27. září 2023 od 7.30 do 14.30 hodin v ulici U Zahrádek čp. 611, 474 a 910. Zpráva o odstávce zde.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

06.09.2023
Zveme občany na VIII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín, které se uskuteční ve středu 13. září 2023 od 16.30 hodin ve foyeru radnice ve Slavičíně.
program STREAM

UPOZORNĚNÍ: V termínu uvedeném na pozvánce v zářijovém Slavičínském zpravodaji (06.09.2023) VIII. zasedání ZMS neproběhne!

Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

06.09.2023
Správní rada fondu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín na opravy a modernizaci bytů, bytových domů a rodinných domů na území města Slavičín. Bližší informace a příslušné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města Slavičín (Městský úřad Slavičín – Tiskopisy a formuláře – Odbor ekonomický) nebo přímo na odboru ekonomickém MěÚ Slavičín, Bc. Jana Latináková, telefon: 577 004 833, email: latinakova@mesto-slavicin.cz.
Termín podání žádosti: od 01. 09. 2023  do 02. 10. 2023 včetně.
Tiskopisy a formuláře
Odstávka elektřiny v Divnicích

Odstávka elektřiny v Divnicích

05.09.2023
Společnost EG.D., a.s., provozovatel distribuční soustavy, oznamuje přerušení dodávky elektřiny:
dne 14. září 2023 od 7.30 do 15.00 hodin v celé místní části Divnice a také v Bohuslavicích n. Vl., zpráva o odstávce zde,
- dne 22. září 2023 od 7.30 do 16.00 hodin v celé místní části Divnice a také v Bohuslavicích n. Vl. a Vlachovicích-Vrběticích, zpráva o odstávce zde.
Pozor na odstřel divokých prasat

Pozor na odstřel divokých prasat

01.09.2023
Myslivecký spolek Jamné upozorňuje, že v neděli 3. září v době od 9 do 12 hodin bude v oblasti Hájenek probíhat odstřel divokých prasat. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby v této době omezili pohyb v této lokalitě a v její blízkosti dbali zvýšené opatrnosti!
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 170 starší
load