Aktuality

Oznámení o výluce na železniční trati

Oznámení o výluce na železniční trati

09.07.2010
Na základě sdělení Ing. Ladislava Kašpara, ředitele SDC Zlín, oznamujeme, že ve dnech 17. 7. až 29. 7. 2010 dojde k nepřetržité výluce traťové koleje mezi železničními stanicemi Slavičín - ; Bojkovice. Výluka začne 17. 7. v 7 hodin a skončí 29. 7. ve 13.30 hodin.
V uvedené době budou vlaky mezi železničními stanicemi nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Cestující budou informováni o přistavení autobusů náhradní dopravy ve vlacích a informačními tabulemi na jednotlivých železničních stanicích a zastávkách o náhradním stanovišti náhradní autobusové dopravy.
Tak nějak by mělo začínat léto

Tak nějak by mělo začínat léto

06.07.2010
Dobré se prý chválí samo - ale je na místě podělit se o zážitky s Vámi, kteří jste nebyli přítomni na letošní prázdninové Park párty v zámeckém parku.
Přejeme všem, aby celé prázdniny, které právě začaly, se nesly v duchu příkladné pohody, slunce a dobré zábavy, které jsme byli svědkem právě na této akci. Na jejím průběhu se podílela dlouhá řada účinkujících, pomocníků a tisíce spokojených diváků. Zdokumentováno, uklizeno... a za rok na shledanou!
Spisovatelka Březinová besedovala se žáky

Spisovatelka Březinová besedovala se žáky

30.06.2010
V pátek 25.června měli žáci 2. stupně ZŠ Vlára možnost absolvovat netradiční hodinu literatury a setkat se v prostorách kinosálu školy se známou autorkou dětských knih Ivonou Březinovou, která sem zavítala na pozvání Městské knihovny Slavičín. Besedou o své knize Básník v báglu přiblížila autorka dětem osobnost tajemného romantika Karla Hynka Máchy, od jehož narození letos uplyne 200 let. Z následné diskuze vyplynulo, že děti jsou dobře obeznámeny se spisovatelčinou tvorbou a že její knihy velmi rády čtou, což sama autorka ocenila chválou. V závěru dětem popřála prázdniny plné slunce, veselých zážitků a také ať jim vydrží jejich hezký vztah ke knihám a četbě.
Zpráva pro příznivce Divadla SemTamFór...

Zpráva pro příznivce Divadla SemTamFór...

30.06.2010
Na sobotu 3. 7. 2010 přijal pozvání SemTamFóru Divadelní soubor Kantoři se svou komedií Cassanova žije. Životní příběh této známé postavy se odehraje v 19 hodin v Sokolovně.
V neděli, den poté, bude Divadlo SemTamFór provázet celé odpoledne návštěvníky Červencové Park párty Starými pověstmi Českými. Tyto vybrané části inscenace Cestovní kancelář Bejvávalo, kterou má SemTamFór na repertoáru, začnou pověstí o Praotci Čechovi cca ve 14 hodin a v hodinových odstupech budete moci vidět i pověst o Libuši a Dívčí válku.
SemTamFór přeje všem příznivcům krásné léto a pohodové prázdniny a těší se na viděnou první zářijový víkend, kdy od 3. do 5. září zahájí sezónu přehlídkou Slavičínské padající listí.
Trojnásobné autorské čtení ve Slavičíně

Trojnásobné autorské čtení ve Slavičíně

30.06.2010
V úterý 22. června ožila restaurace Záložna setkáním veřejnosti s předními českými mistry slova psaného - ; členy Klubu českých spisovatelů, které organizovala Městská knihovna a Nadace J. Pivečky ve Slavičíně. Milovníci četby mohli na tomto literárním podvečeru naslouchat úryvkům z jejich známých děl a také živě diskutovat o všem kolem knih. Prozaiky Petra Prouzu, Václava Duška a básníka Václava Suchého představil PaedDr. Karel Milička, ředitel SOŠ Luhačovice a iniciátor Občanského sdružení Literární Luhačovice, který je sám autorem několika publikací o světové literatuře. Obecenstvu se pak v diskuzi dostalo odpovědí na otázky např. jak je to s autorskou inspirací či jaké jsou projevy tvůrčí krize. Spokojenost zavládla na obou stranách a spisovatelé se s nadšenými diváky loučili společnou autogramiádou s příslibem, že rádi navštíví naše město i v dalších letech.
Hurá na prázdniny!

Hurá na prázdniny!

30.06.2010
Dnešním dnem se zavřely dveře školních tříd a všichni žáci i jejich učitelé se s uvolněním odebírají domů a následně do míst, kde budou trávit dva měsíce zaslouženého odpočinku.
Tak šťastné prázdniny, dejte na sebe pozor!
... a v září opět na shledanou!
Termíny svozu odpadů

Termíny svozu odpadů

30.06.2010
Z důvodu svátků začátkem července se mění termíny svozu komunálního odpadu ve Slavičíně, v Hrádku a v Divnicích, a to takto:
svoz z pondělí 5. července 2010 bude proveden v pátek 2. července 2010,
svoz z úterý 6. července 2010 bude proveden ve středu 7. července 2010.

Svoz bioodpadu (odpad ze zahrad) probíhá každý sudý týden v pondělí ve dnech:
6. 9., 20. 9. 2010,
4. 10., 18. 10. 2010,
1. 11., 15. 11., 29. 11. 2010.

Tento odpad budou svážet Služby města Slavičína, s. r. o., pouze v hnědých igelitových pytlích, které je možné zakoupit na odboru životního prostředí a správy majetku MěÚ Slavičín, dveře č. 306, za cenu 10 Kč za kus.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

28.06.2010
E-On oznamuje, že v důsledku oprav na elektrickém vedení dojde k přerušení dodávky el. energie, a to
dne 13. 7. 2010 v době od 7 do 17 hodin v Divnicích, v části obce od Bohuslavic, SOŠ
a 14. 7. od 8 do 15 hodin ve Slavičíně - Pod Kaštany č. p. 282, 281, 599, Služby města Slavičína, s. r. o.
Bilance Běhu naděje 2010 ve Slavičíně

Bilance Běhu naděje 2010 ve Slavičíně

24.06.2010
30. května 2010 se konal ve Slavičíně 3. ročník Běhu naděje, jehož cílem je pomoc a podpora projektů zaměřených na výzkum rakoviny. Tuto akci ve Slavičíně již řadu let pořádá Dům dětí a mládeže, který k programu připravil i doprovodné zábavné atrakce pro děti i pro dospělé, jichž se tu sešlo opravdu hodně, neboť výsledná bilance představila částku 4 039 Kč. Tyto peníze byly odeslány na účet celostátní sbírky.
Rušení veřejných telefonních automatů

Rušení veřejných telefonních automatů

24.06.2010
Na základě oznámení společnosti Telefónica O2 Czech Republic dojde z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních automatů jejich optimalizace na území města. Zrušeny budou následující veřejné telefonní automaty:
- Slavičín, Mladotické nábřeží (výnosy průměrně 2,58 Kč/12 měsíců)
- Slavičín, K Hájenkám - ; dům s pečovatelskou službou (výnosy průměrně 31 Kč/12 měsíců)
- Hrádek na Vlárské dráze, Hrádecká - ; dům s pečovatelskou službou (výnosy průměrně 50 Kč/12 měsíců)
Dále proběhne výměna stávajícího kombinovaného telefonního automatu (kombinace mince/karta), umístěného na náměstí Mezi Šenky, za mincový.
Radnice přijala vybrané žáky a studenty

Radnice přijala vybrané žáky a studenty

23.06.2010
Dne 17. června proběhla v obřadní síni Radnice malá slavnost. Ředitelé škol přivedli žáky a studenty, kteří v uplynulém školním roce projevili mimořádné snahy a podávali mimořádné výkony. Po zápisu do městské kroniky obřadů obdrželi jmenovaní osobní uznání a drobnou upomínku od představitelů města.
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 140 [...] 160 [...] 170 starší
load