Aktuality

Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

04.07.2018
Správní rada fondu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Slavičín na opravy a modernizaci bytů, bytových domů a rodinných domů na území města Slavičín. Bližší informace a příslušné formuláře jsou k dispozici ZDE nebo přímo na odboru ekonomickém MěÚ Slavičín, Taťána Lysáčková. Termín podání žádosti: od 18. 7. 2018  do 21. 8. 2018 včetně
Předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova

Předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova

02.07.2018
MAS Luhačovské Zálesí dne 21. června 2018 vyhlásila 4. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.  Výzva je v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V rámci 4. výzvy jsou vyhlášené dvě oblasti (viz tzv. Fiche): F1 – Investice do zemědělských podniků, F2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Výzva je určena mikro a malým podnikům, které působí ve venkovských oblastech Luhačovského Zálesí. Pro zemědělské podniky je vyčleněno přes 1,3 mil. Kč, pro nezemědělské činnosti pak 1,1 mil. Kč. Předmětem dotace může být např. pořízení strojů a technologií, u nezemědělců vybavení provozovny podnikatelské činnosti, příp. jiné. Minimální výše způsobilých výdajů projektu je 50 tis. Kč. Výzva
Turnaj v nohejbale

Turnaj v nohejbale

26.06.2018
V rámci doprovodného programu Park párty ve čtvrtek 5. července 2018 se na kurtech v Zámeckém parku uskuteční Turnaj v nohejbale. Zájemci se mohou hlásit na tel. číslech 736 734 654 (T. Studeník), 605 800 945 (R. Studeník) nebo v Městském infocentru Slavičín (tel. 577 342 251, 737 751 874).
Pozor – změna svozu odpadu o červencových svátcích

Pozor – změna svozu odpadu o červencových svátcích

26.06.2018
Svoz komunálního odpadu ve Slavičíně bude namísto čtvrtku 5. července proveden již ve středu 4. července 2018. 
Svoz komunálního odpadu v místních částek Hrádek na Vl. dr., Divnice, Nevšová bude namísto pátku 6. července proveden pondělí 9. července 2018.
Uzavírání silnice č. 4932 Lipová – Haluzice

Uzavírání silnice č. 4932 Lipová – Haluzice

15.06.2018
Od pondělí 18. června 2018 bude docházet k dočasnému uzavírání pozemní komunikace č. 4932 v úseku od jejího křížení s Lipovským potokem (za Lipovou) až po křižovatku na Haluzice, a to každý den v době od 7.00 do 18.00 hodin. Průjezd autobusových spojů bude umožněn.
Připomínky k jízdním řádům

Připomínky k jízdním řádům

13.06.2018
Zlínský kraj připravuje v současné době novou koncepci železniční a autobusové dopravy, která by měla vstoupit v platnost od prosince 2019. Na podzim 2018 bude vypsána veřejná zakázka a s vítězem bude uzavřena smlouva na dobu 10 let. Nová koncepce bude znamenat podstatné zvýšení počtu najetých kilometrů a tedy razantní změnu dopravní obslužnosti s cílem, aby lidé více využívali veřejnou hromadnou dopravu. S novou koncepcí jsou spojeny návrhy nových jízdních řádů, které naleznete v příloze. Případné připomínky k návrhu můžete zaslat mailem na adresu sekretar@mesto-slavicin.cz  do čtvrtka 21. června 2018. Připomínky budou následně sumarizovány a odeslány koordinátorovi veřejné dopravy k posouzení a případnému zapracování do návrhu.  140 142 144 145 162 341 BYLN STUU 180605 341 STUU BYLN 180605 390
Koupaliště otevřeno už v červnu

Koupaliště otevřeno už v červnu

11.06.2018
Provoz koupaliště byl zahájen v sobotu 9. června 2018. Za příznivého počasí bude v červnu koupaliště otevřeno od 13.00 do 20.00 hodin, o víkendech od 10.00 do 20.00 hodin. V červenci a srpnu bude otevřeno každý den (včetně víkendů) od 10.00 do 20.00 hodin. Aktuální informace naleznete na Facebooku koupaliště
Upozornění Městského úřadu Luhačovice

Upozornění Městského úřadu Luhačovice

08.06.2018
Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice upozorňuje, že ve dnech 28. června (čtvrtek) a 29. června (pátek) 2018 bude pracoviště EVIDENCE A REGISTRU ŘIDIČŮ (přízemí dv. č. 002) z provozních důvodů uzavřeno.  
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 161 starší
load