Ptejte se starosty

Tato rubrika umožňuje vložit dotaz směřovaný na vedení města Slavičín. Otázka se zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude zaslána na e-mail tazatele. Příspěvek může být smazán, pokud nebude v souladu s pravidly vkládání. Vaše otázky vkládejte podle zadaných témat: Budování a investice, Kultura a sport, Bydlení a sociální problematika, Veřejný pořádek a doprava, Služby obyvatelstvu, Ostatní.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Autobusové zastávky
J.R.R.  |  28.7.2022 9:56:53
Dobrý den pane starosto,něco by se mělo udělat s názvy autobus.zastávkami "U radnice".Sami řidiči v tom nemají jasno.Dnešní případ: autobus ve 4:40 odjezd ze Slavičína,U radnice č.1(dle internetu a světelné tabule u úřadu),řidič stál na zastávce U radnice č.2 a tvrdil, že on je tam správně.Na KOVEDU ve Zlíně mi nedokázali odpovědět.Navrhuji přejmenovat zastávku U radnice č.2 na "U Talafy", "U restaurace" nebo "U kruháce". Dvě zastávky "U radnice" lidí jenom pletou.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 5.8.2022 11:09:16
Dobrý den, nejsem dopravní expert, nicméně vnímám zastávky „U Radnice“ jako zastávky protilehlé, přičemž každá obsluhuje opačný směr. Číselně jsou označeny tak, aby se vzájemně lišily (což jasně odlišuje zastávky od sebe i pro řidiče). Bohužel časy, kdy řidiči byli místní a měli v malíčku celý region, jsou nenávratně pryč a my musíme být svědky nedůstojných situací – řidič zastaví „opačně“, jindy zase cestující navigují řidiče, kam má jet a podobně. Objednavatelem veřejné dopravy je Zlínský kraj – sem, příslušnému náměstkovi hejtmana, bych tyto přehmaty hlásil (a hlásím, pokud se o nich dozvím). Rovněž je třeba je oznamovat na KOVED, s.r.o. Zlínský kraj za každé toto pochybení ukládá firmě, která v našem regionu provozuje veřejnou dopravu, pokutu. Nekloním se ale k myšlence, abychom z důvodu nedostatečných schopností řidičů přejmenovávali autobusovou zastávku tak, aby byla více „blbuvzdorná“. Pokud máte zájem, mohu se pokusit sjednat nápravu také v záležitosti řádného vypořádání Vašeho podnětu, který jste oznámil/a společnosti KOVED. Stačí se mi ozvat na můj email. Děkuji, že Vám není lhostejná veřejná doprava v naší oblasti.
Tenisové kurty
31.7.2022 14:07:41
Dobrý den , rad bxch se zeptal zda není v planu na letošní rok znovu nafukovací halu na kurty ve Slavičíně , několik let to tady bylo a v zimě když si člověk chce jít zahrát tenis tak vlastně není kde.. tak by bylo fajn na podzim/zimu nafouknout tuhle halu jako to bylo několik let zpět. Dekuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 4.8.2022 8:05:15
Dobrý den, tento dotaz sahá dosti zpětně do minulosti, proto jsem si k tomu musel vyžádat informace od pamětníků dob před mým nástupem na radnici. Nafukovací hala nikdy nebyla majetkem města, ale byla ve vlastnictví tehdejšího tenisového klubu. Ten ji asi v roce 2011 prodal (komu, to nevím). Město vlastnilo dvě mobilní buňky, které sloužily jako zázemí nafukovací haly. V roce 2011 je město bezúplatně převedlo SDH Nevšová. Nyní jsou napevno umístěny na hřišti v Nevšová a slouží jako zázemí nevšovských hasičů. S ohledem na blížící se zimu však město řeší zejména to, aby v přiměřených podmínkách zachovalo provoz všech veřejných budov a sportovišť – mohou nás totiž čekat nenadálé situace s dodávkami energií a jejich cena strmě stoupá. Rozpočtové (daňové) příjmy města jsou bohužel stále víceméně stejné. Proto pro tuto zimu nafukovací halu nemáme v plánu pořídit. Pokud se energetická krize, inflace a další negativní faktory uklidní, lze o tomto řešení v budoucnosti uvažovat – například v kombinaci se zbytkovým teplem z tepelných čerpadel, která postupně zavádíme namísto plynových kotlů.
Zámeček v Hrádku
Zdeňka Kroutilová  |  15.7.2022 7:47:07
Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko.
Ať mi odpustí ti, kteří vzpomínají s nostalgií na zašlou slávu zámečku v Hrádku. V současné době však zchátralý zámeček uprostřed úpravných domů a předzahrádek působí na projíždějící a návštěvníky slavičínské části Hrádek na Vlárské dráze jako trn v zářivém oku.
Hodně zdaru při získávání prostředků ve prospěch Slavičína.
Zdeňka Kroutilová
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 15.7.2022 11:30:23
Vážená paní Kroutilová, cílem obnovy zámečku je dostat jej právě do takové podoby, která bude odpovídat jeho dřívější kráse, významu, historii i využití pro občany. Myslíme si, že pokud se jej podaří obnovit, bude to zároveň důstojná připomínka všech, kteří se v minulosti s láskou starali o to, aby zámeček nezchátral a nespadl. Tento proces bude dlouhý a opravdu se neobejde bez prostředků zvenčí – formou dotací. Nicméně Hrádek si obnovu této historické památky zaslouží.
cyklostezka
Jarmila Černíková  |  12.7.2022 20:23:04
Dobrý den, obec Petrůvka buduje cyklostezku po hranici katastru s Nevšovou. Bude Slavičín pokračovat v propojení směr na Luhačovice ?
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 14.7.2022 8:38:14
Vážená paní Černíková, nejedná se v tomto případě o cyklostezku, ale o lesní cestu, která bude využitelná i pro cyklisty. Celá myšlenka vzešla od vedení obce Petrůvky a město Slavičín se k ní v budoucnosti připojí. Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci na napojení tohoto úseku k nevšovské cyklostezce podobnou lesní cestou. Nyní hledáme vhodný zdroj financování. Ptáte-li se na dopojení směrem na Luhačovice, musíte se obrátit na město Luhačovice. Stávající zaústění ke kruhovému objezdu u Pozlovic, které vede od nevšovské cyklostezky, bylo bohužel předmětem restitučního převodu do soukromých rukou a město Slavičín v současnosti nemá možnosti, jak jej obnovit či zajistit. Totéž platí o úsecích mezi Petrůvkou a Luhačovicemi. Rád bych ještě připomenul, že aktuálně vrcholí výstavba cyklostezky Hrádek – Šanov, která vede po našich pozemcích a převážně po našem katastru.
Dotace za Vrbětice
Blanka  |  15.6.2022 13:46:07
Dobrý den, mohu se zeptat, jak to je s dotacemi za Vrbětice pro osoby, které nemají trvalý pobyt ve Slavičíně ? Na webových stránkách českých novin jsem narazila na informaci, že částka bude vyplacena i těmto osobám. Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 17.6.2022 8:52:17
Dobrý den Blanko, Ústavní soud ve středu 15. června vyhověl návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky a zrušil takové části zákona č. 324/2021 Sb. (tzv. „lex Vrbětice“), dle nichž byli oprávněnými žadateli o odškodnění osoby s trvalým pobytem v dotčených obcích (a osoby s povolením k trvalému pobytu přihlášené zde k pobytu – cizinci).
Nově je tedy nárok dán u osob s faktickým pobytem na území dotčených obcí v kalendářních dnech rozhodného období 16. října 2014 až 13. října 2020. Nárok je však i tak nutno uplatnit ve lhůtě do 30.6.2022, třeba i formou žádosti, která nebude obsahovat všechny požadované údaje. V takovém případě musí být žadateli umožněno následné doplnění jeho podání. Lze však doporučit rovnou uvést maximum požadovaných skutečností.
Shrnu-li to, podejte žádost o odškodnění na klasickém formuláři a doplňte do ní maximum informací a Vašem pobytu v postižené lokalitě (v našem případě Slavičín, Hrádek, Divnice, Nevšová) v rozmezí let 2014 – 2020. Nezapomeňte také uvést Vaše kontaktní údaje – ministerstvo vnitra s Vámi zřejmě bude dále komunikovat a upřesňovat podanou žádost. Nezapomeňte žádost podat v jakékoliv (i neúplné) formě do 30. 6. 2022. Termín je tedy šibeniční.
Tato novinka platí pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně (městský úřad) a s trvalým bydlištěm v jiné obci. Tímto chci však apelovat na všechny, že je potřeba mít sladěno trvalé bydliště s faktickým místem pobytu. Pokud bydlíte ve Slavičíně a trvalé bydliště máte v jiné obci, činí to městu řadu problémů.
Dotaz - znečištěná Říka
Věra  |  23.5.2022 13:58:52
Dobrý den,
ráda bych se pozeptala, kdo má na starost stav a kontrolu přítoků do Říky. To, že je voda již mrtvá,je skutečnost několika let, kvalita vody je ale letos opravdu otřesná, voda zapáchá jen při přechodu přes most v ulici Hrádecká. V dnešní době by si člověk řekl, že je snad nemožné, aby do vody přiváděl - kdokoli - silně znečištěnou vodu/splašky.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 26.5.2022 13:13:47
Dobrý den, Slavičínsko se v posledních dnech potýká s enormně nízkým průtokem vody v místních vodotečích, a to z důvodu dlouhodobě nízké srážkové bilance. Tento stav pak podtrhuje dopady protizákonného jednání vlastníků a uživatelů nemovitostí, které nejsou řádně napojeny na splaškovou kanalizaci, a u nichž nedochází k pravidelnému vyvážení jímek či k čištění domovních odpadních vod jiným způsobem (např. funkční domácí ČOV). Tyto jímky mají legálně či nelegálně zaústěné přepady do povrchových vodotečí nebo do dešťové kanalizace, přičemž oba tyto technologické způsoby vedou ke kontaminaci Říky, do níž se veškerá voda (vč. kontaminované) slévá. Nechci konkrétně jmenovat problematické lokality (je jich v rámci města několik) – jedná se o některá místa se starší zástavbou (před r. 1990) a příčiny toho, proč nedošlo k zaústění do splaškové kanalizace bývá více (technologické problémy, pochybení v dobré víře, …). Nyní, v roce 2022, už toto napojení bývá finančně dostupnější, nicméně je potřeba jej řádně naprojektovat a povolit (nebo v druhém případě alespoň pravidelně vyvážet jímku či septik). Občany i tímto žádám, aby tuto věc brali opravdu vážně.
Co se týká Vašeho dotazu na kontrolní působnost orgánů veřejné moci, je to poměrně složité. Kompetence se zde dělí mezi vodoprávní úřad městského úřadu Luhačovice, město Slavičín a Českou inspekci životního prostředí (záleží totiž kdo a kam vypouští). Pokud máte informaci o konkrétním nelegálním vypouštění, prosím o její poskytnutí.
Popelnice
Dana Zachová  |  16.5.2022 14:06:48
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak dlouho bude ještě stát plná popelnice před spořitelnou?Spořitelna už tu dávno není a o tuto popelici se nikdo nezajímá.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 26.5.2022 13:13:00
Dobrý den, popelnice byla majetkem soukromoprávního subjektu. Majitele jsme na základě Vašeho podnětu upozornili a popelnice byla neprodleně odstraněna. Za Vaši pozornost a informaci Vám děkuji.
Systém rezervace tenisových kurtů
Helena  |  23.5.2022 7:52:36
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli by nešel upravit případně změnit systém rezeravce tenisových kurtů, neboť rezervace funguje pouze jeden nebo více dnů předem. V aktuální den si už bohužel nelze tenisový kurt zarezervovat, jelikož už není aktivní. Děkuji za odpověď
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 26.5.2022 13:12:21
Dobrý den, rezervační systém je opravdu nastaven tak, jak uvádíte. S dodavatelem systému se nyní domlouváme na jeho úpravě tak, aby bylo možné provádět rezervaci i v aktuální den. Děkujeme za upozornění.
cestování
Pavla Stanova  |  4.5.2022 19:50:18
Dobrý den chtěla , bych se optat jezdilo se vlakem a autobusem na slovensko , bude možné jezdit Trenčín děkují bývala občanka Slavičína
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 26.5.2022 13:11:54
Dobrý den, v této věci jsem opakovaně jednal s vedením Zlínského kraje, který vlakovou dopravu v závazku veřejné služby objednává. Zlínský kraj je ochoten garantovat dopravu do pohraničního přechodového bodu Vlárský průsmyk. Bohužel slovenské ministerstvo dopravy takové pochopení nemá a odmítá objednat vlakové spojení Horné Srnie – Vlárský průsmyk. V této věci však připravujeme další – tentokrát mezinárodní – výzvu. Snad budeme vyslyšeni.
Park
Beata Měřičková  |  25.4.2022 19:50:45
Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat zda plánujete renovaci altánku v parku a posezení za ním. Hlavně to posezení za aktankem, protože je v opravdu hrozném stavu a troufám si říct, že už i nebezpečném, jelikož z něho trčí ostré kousky dřeva. Myslim, že taková investice by se 100% vyplatila, jelikož se v parku v létě konají kulturní akce a není si pořádně ani kde sednout a betonová plocha je i zbytečně nevyužitá a mohla by být použita určitě na praktické účely, např. Na rozšíření toho posezení.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 26.5.2022 13:11:26
Dobrý den, s odpovědí jsem trochu počkal, protože na odstranění celého problému pracujeme už 3 roky a nyní se blížíme do finále. Před pár dny nám totiž ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotaci přes 4 miliony korun, z níž vybudujeme zcela nový altánek podle připomínek památkářů, dále odstraníme starou betonovou plochu u altánku, odstraníme lavičky a nahradíme je moderními kusy. Z tohoto projektu dále opravíme WC u parkoviště pod zámkem a také pořídíme zcela nové dětské hřiště. Věřím, že s výslednou podobou budete spokojena, nyní jsme ve fázi přípravy výběrového řízení na zhotovitele jednotlivých částí této rozsáhlé investiční akce. Držte nám palce.
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 149 | další >
load