Ptejte se starosty

Tato rubrika umožňuje vložit dotaz směřovaný na vedení města Slavičín. Otázka se zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude zaslána na e-mail tazatele. Příspěvek může být smazán, pokud nebude v souladu s pravidly vkládání. Vaše otázky vkládejte podle zadaných témat: Budování a investice, Kultura a sport, Bydlení a sociální problematika, Veřejný pořádek a doprava, Služby obyvatelstvu, Ostatní.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Dotace za Vrbětice
Blanka  |  15.6.2022 13:46:07
Dobrý den, mohu se zeptat, jak to je s dotacemi za Vrbětice pro osoby, které nemají trvalý pobyt ve Slavičíně ? Na webových stránkách českých novin jsem narazila na informaci, že částka bude vyplacena i těmto osobám. Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 17.6.2022 8:52:17
Dobrý den Blanko, Ústavní soud ve středu 15. června vyhověl návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky a zrušil takové části zákona č. 324/2021 Sb. (tzv. „lex Vrbětice“), dle nichž byli oprávněnými žadateli o odškodnění osoby s trvalým pobytem v dotčených obcích (a osoby s povolením k trvalému pobytu přihlášené zde k pobytu – cizinci).
Nově je tedy nárok dán u osob s faktickým pobytem na území dotčených obcí v kalendářních dnech rozhodného období 16. října 2014 až 13. října 2020. Nárok je však i tak nutno uplatnit ve lhůtě do 30.6.2022, třeba i formou žádosti, která nebude obsahovat všechny požadované údaje. V takovém případě musí být žadateli umožněno následné doplnění jeho podání. Lze však doporučit rovnou uvést maximum požadovaných skutečností.
Shrnu-li to, podejte žádost o odškodnění na klasickém formuláři a doplňte do ní maximum informací a Vašem pobytu v postižené lokalitě (v našem případě Slavičín, Hrádek, Divnice, Nevšová) v rozmezí let 2014 – 2020. Nezapomeňte také uvést Vaše kontaktní údaje – ministerstvo vnitra s Vámi zřejmě bude dále komunikovat a upřesňovat podanou žádost. Nezapomeňte žádost podat v jakékoliv (i neúplné) formě do 30. 6. 2022. Termín je tedy šibeniční.
Tato novinka platí pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně (městský úřad) a s trvalým bydlištěm v jiné obci. Tímto chci však apelovat na všechny, že je potřeba mít sladěno trvalé bydliště s faktickým místem pobytu. Pokud bydlíte ve Slavičíně a trvalé bydliště máte v jiné obci, činí to městu řadu problémů.
Dotaz - znečištěná Říka
Věra  |  23.5.2022 13:58:52
Dobrý den,
ráda bych se pozeptala, kdo má na starost stav a kontrolu přítoků do Říky. To, že je voda již mrtvá,je skutečnost několika let, kvalita vody je ale letos opravdu otřesná, voda zapáchá jen při přechodu přes most v ulici Hrádecká. V dnešní době by si člověk řekl, že je snad nemožné, aby do vody přiváděl - kdokoli - silně znečištěnou vodu/splašky.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 26.5.2022 13:13:47
Dobrý den, Slavičínsko se v posledních dnech potýká s enormně nízkým průtokem vody v místních vodotečích, a to z důvodu dlouhodobě nízké srážkové bilance. Tento stav pak podtrhuje dopady protizákonného jednání vlastníků a uživatelů nemovitostí, které nejsou řádně napojeny na splaškovou kanalizaci, a u nichž nedochází k pravidelnému vyvážení jímek či k čištění domovních odpadních vod jiným způsobem (např. funkční domácí ČOV). Tyto jímky mají legálně či nelegálně zaústěné přepady do povrchových vodotečí nebo do dešťové kanalizace, přičemž oba tyto technologické způsoby vedou ke kontaminaci Říky, do níž se veškerá voda (vč. kontaminované) slévá. Nechci konkrétně jmenovat problematické lokality (je jich v rámci města několik) – jedná se o některá místa se starší zástavbou (před r. 1990) a příčiny toho, proč nedošlo k zaústění do splaškové kanalizace bývá více (technologické problémy, pochybení v dobré víře, …). Nyní, v roce 2022, už toto napojení bývá finančně dostupnější, nicméně je potřeba jej řádně naprojektovat a povolit (nebo v druhém případě alespoň pravidelně vyvážet jímku či septik). Občany i tímto žádám, aby tuto věc brali opravdu vážně.
Co se týká Vašeho dotazu na kontrolní působnost orgánů veřejné moci, je to poměrně složité. Kompetence se zde dělí mezi vodoprávní úřad městského úřadu Luhačovice, město Slavičín a Českou inspekci životního prostředí (záleží totiž kdo a kam vypouští). Pokud máte informaci o konkrétním nelegálním vypouštění, prosím o její poskytnutí.
Popelnice
Dana Zachová  |  16.5.2022 14:06:48
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak dlouho bude ještě stát plná popelnice před spořitelnou?Spořitelna už tu dávno není a o tuto popelici se nikdo nezajímá.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 26.5.2022 13:13:00
Dobrý den, popelnice byla majetkem soukromoprávního subjektu. Majitele jsme na základě Vašeho podnětu upozornili a popelnice byla neprodleně odstraněna. Za Vaši pozornost a informaci Vám děkuji.
Systém rezervace tenisových kurtů
Helena  |  23.5.2022 7:52:36
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli by nešel upravit případně změnit systém rezeravce tenisových kurtů, neboť rezervace funguje pouze jeden nebo více dnů předem. V aktuální den si už bohužel nelze tenisový kurt zarezervovat, jelikož už není aktivní. Děkuji za odpověď
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 26.5.2022 13:12:21
Dobrý den, rezervační systém je opravdu nastaven tak, jak uvádíte. S dodavatelem systému se nyní domlouváme na jeho úpravě tak, aby bylo možné provádět rezervaci i v aktuální den. Děkujeme za upozornění.
cestování
Pavla Stanova  |  4.5.2022 19:50:18
Dobrý den chtěla , bych se optat jezdilo se vlakem a autobusem na slovensko , bude možné jezdit Trenčín děkují bývala občanka Slavičína
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 26.5.2022 13:11:54
Dobrý den, v této věci jsem opakovaně jednal s vedením Zlínského kraje, který vlakovou dopravu v závazku veřejné služby objednává. Zlínský kraj je ochoten garantovat dopravu do pohraničního přechodového bodu Vlárský průsmyk. Bohužel slovenské ministerstvo dopravy takové pochopení nemá a odmítá objednat vlakové spojení Horné Srnie – Vlárský průsmyk. V této věci však připravujeme další – tentokrát mezinárodní – výzvu. Snad budeme vyslyšeni.
Park
Beata Měřičková  |  25.4.2022 19:50:45
Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat zda plánujete renovaci altánku v parku a posezení za ním. Hlavně to posezení za aktankem, protože je v opravdu hrozném stavu a troufám si říct, že už i nebezpečném, jelikož z něho trčí ostré kousky dřeva. Myslim, že taková investice by se 100% vyplatila, jelikož se v parku v létě konají kulturní akce a není si pořádně ani kde sednout a betonová plocha je i zbytečně nevyužitá a mohla by být použita určitě na praktické účely, např. Na rozšíření toho posezení.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 26.5.2022 13:11:26
Dobrý den, s odpovědí jsem trochu počkal, protože na odstranění celého problému pracujeme už 3 roky a nyní se blížíme do finále. Před pár dny nám totiž ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotaci přes 4 miliony korun, z níž vybudujeme zcela nový altánek podle připomínek památkářů, dále odstraníme starou betonovou plochu u altánku, odstraníme lavičky a nahradíme je moderními kusy. Z tohoto projektu dále opravíme WC u parkoviště pod zámkem a také pořídíme zcela nové dětské hřiště. Věřím, že s výslednou podobou budete spokojena, nyní jsme ve fázi přípravy výběrového řízení na zhotovitele jednotlivých částí této rozsáhlé investiční akce. Držte nám palce.
Vrbětice
Karel  |  24.4.2022 14:26:39
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se odškodnění vztahuje taky na vesnici Nevšová. Děkuji předem za odpověď.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 28.4.2022 9:07:12
Nárok na výplatu odškodnění za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích mají také občané žijící v Nevšové. Nevšová je nedílnou součástí Slavičína a má právo na veškeré benefity z toho plynoucí. Vyjednání odškodnění také pro Nevšovou nebylo jednoduché, nicméně myslím si, že se jedná o spravedlivé opatření.
Kurty sokolovna
Hubert  |  14.4.2022 16:11:33
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli budou tenisové kurty u sokolovny fungovat stejně jako minulý rok a kdy se natáhnou sítě.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 28.4.2022 9:06:44
Dobrý den, režim bude přibližně stejný, jako vloni. Síť již je na polovině kurtů natažená, u druhého hřiště čekáme na dodávku křemičitého písku, který je potřeba pro údržbu – čekám, že to v řádech dní až týdnů bude připraveno. Co se týče večerního osvětlení, řešíme i pro tuto sezónu určení pověřeného správce. Děkuji, že využíváte kurty slušným způsobem!
Ostavené vozidlo
Petr Jab  |  6.4.2022 10:57:19
Dobrý den, pane starosto,
chci se zeptat, zda je možno vyřešit problém ohledně odstaveného autovraku u sokolovny? Tento autovrak slouží jako obydlí bezdomovce, nicméně neprospívá to krajině a dobré pověsti města. Navíc je zde cítit výrazný zápach při přiblížení se k automobilu.
Děkuji.
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 28.4.2022 9:06:06
Dobrý den, město Slavičín shodou okolností plánovalo v souvislosti s rekonstrukcí Sokolovny kompletní čištění prostoru před Sokolovnou. Proto již v předstihu byl majitel tohoto vozidla na uvedenou skutečnost upozorněn. Vozidlo se již před Sokolovnou nenachází.
Odškodnění za výbuchy muničních skladů
Zdeňka Kroutilová  |  1.4.2022 7:12:35
Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko.
Politika je umění možného. Vám se však podařilo zdánlivě nemožné. Získat odškodnění pro Slavičín a občany města bez letitých soudních sporů s nejistým výsledkem. Kdo se někdy soudil se státem mi dá jistě za pravdu.A proto Vám právem patří zasloužený obdiv.
Mnoho sil a zdraví přejí Kroutilovi
Odpověděl: Mgr. Tomáš Chmela, starosta | 28.4.2022 9:05:24
Vážení manželé Kroutilovi, oba děkujeme za uznání – a můžeme potvrdit, že jsme vyvinuli opravdu maximální úsilí pro to, aby Slavičín, Divnice, Hrádek ani Nevšová nezůstali stranou. Občané i město tak obdrželi spravedlivé odškodnění. Věříme, že všem bude k užitku!
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 148 | další >
load