Ing. arch. Radim Bosák

Funkce:městský architekt
Umístění:budova radnice (Slavičín, Osvobození 25) -> patro 2. NP -> dveře 213
Pracovní zařazení:starosta -> Městský úřad Slavičín -> tajemník -> Odbor investic -> vedoucí odboru investic -> městský architekt
E-mail:bosak@mesto-slavicin.cz
Telefon: +420 577 004 826