Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
13.5.2022 - 30.5.2022 Výpis usnesení 119. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
12.5.2022 - 30.5.2022 Výpis usnesení XXV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Zastupitelstva města Slavičín
12.5.2022 - 30.5.2022 Výpis usnesení XXVI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Zastupitelstva města Slavičín
6.5.2022 - 23.5.2022 Výpis usnesení 118. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
6.5.2022 - 23.5.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost MěÚ - stavební úřad Vyhláška
6.5.2022 - 11.6.2022 Záměr na prodej části pozemků v k. ú. Slavičín pro bytový dům na Horním náměstí MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku Záměr na dispozici s obecním majetkem
5.5.2022 - 23.5.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy Městský úřad Luhačovice Vyhláška
4.5.2022 - do odvolání Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Slavičín 2022 MěÚ - odbor ekonomický Různé
2.5.2022 - 2.6.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - KOVOS ----- -----
2.5.2022 - 2.6.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - Město Slavičín MěÚ - odbor životního prostředí a správy majetku -----
2.5.2022 - 17.5.2022 Výpis usnesení 117. schůze Rady města Slavičín MěÚ - sekretariát Usnesení Rady města Slavičín
29.4.2022 - 30.5.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - AH-ENERGY ----- -----
29.4.2022 - 30.5.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ----- -----
28.4.2022 - 18.5.2022 Výběrové řízení na pronájem bytu 2+kk BTH Slavičín Výběrové řízení
28.4.2022 - 18.5.2022 Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 BTH Slavičín Výběrové řízení
28.4.2022 - 1.6.2022 Posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění – dokumentace záměru ----- -----
26.4.2022 - 26.5.2022 Veřejná vyhláška Finanční úřad Vyhláška
26.4.2022 - 26.5.2022 Usnesení ----- -----
26.4.2022 - 26.5.2022 Usnesení ----- -----
21.4.2022 - 23.5.2022 Vyjádření k návrhu bezpečnostního programu právnické osoby MěÚ - odbor správní -----
21.4.2022 - 6.6.2022 Usnesení Krajský úřad Zlínského kraje -----
8.4.2022 - 20.5.2022 Veřejná vyhláška - doručení návrhu změny č. 2 Územního plánu Slavičín a oznámení o konání veřejného projednání Městský úřad Luhačovice Vyhláška
10.2.2022 - do odvolání Rozpočtová opatření Rady města Slavičín 2022 MěÚ - odbor ekonomický -----
5.1.2022 - do odvolání Rozpočet pro rok 2022 mikroregionu Ploština ----- -----
5.1.2022 - do odvolání Rozpočtové opatření č.1 mikroregionu Ploština ----- -----
5.1.2022 - do odvolání Střednědobý rozpočtový výhled mikroregionu Ploština ----- -----
3.1.2022 - do odvolání Rozpočet města Slavičín rok 2022 MěÚ - odbor ekonomický -----
3.1.2022 - do odvolání Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2023-2024 MěÚ - odbor ekonomický -----
22.11.2021 - do odvolání Upozornění pro chovatele drůbeže - ptačí chřipka ----- -----
15.9.2021 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Různé Vyhláška
25.8.2021 - 31.12.2023 Výzva Různé Oznámení
2.7.2021 - do odvolání Závěrečný účet hospodaření města Slavičín - rok 2020 MěÚ - odbor ekonomický Závěrečný účet hospodaření
4.1.2021 - do odvolání Střednědobý výhled rozpočtu města Slavičín na období 2022-2023 MěÚ - odbor ekonomický Oznámení
28.12.2020 - do odvolání Návrh rozpočtu MLZ 2021 Různé Oznámení
28.12.2020 - do odvolání Návrh Rozpočtového výhledu MLZ 2022-2024 Různé Oznámení
29.7.2020 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Různé Vyhláška
29.6.2020 - do odvolání Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019 Různé Oznámení
29.6.2020 - do odvolání Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019 Různé Oznámení
16.10.2019 - do odvolání Cena města Slavičín MěÚ - tajemník Oznámení
8.4.2019 - 31.12.2023 Výzva MěÚ - sekretariát Oznámení
UZSVM/BZL/8341/2018-BZLM 29.8.2018 - 31.12.2023 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí Různé Různé