2020

č.  předmět žádosti 
 IN/1/20 Investiční plány města na rok 2020
 IN/2/20 Průtahy v řízení
 IN/3/20 Platby za zřízení věcných břemen
 IN/4/20 Sdělení čísla podacího lístku
 IN/5/20 Stavební řízení
 IN/6/20 Pachtovní smlouva
 IN/7/20 Přehled vydaných stavebních povolení 
 IN/8/20 Soubor otázek 
 IN/9/20 Elektronická spisová služba
 IN/10/20 Soubor otázek
 IN/11/20 Potvrzení přijetí žádosti
 IN/12/20 Informace z rozhodnutí SÚ - právnické osoby
 IN/13/20 Zajišťování právních služ pro město