Členství města v jiných právnických osobách

Svaz měst a obcí České republiky

Druh organizace: Členství města v jiných právnických osobách