Dotační programy města Slavičín na rok 2022

Zastupitelstvo města Slavičín na svém říjnovém zasedání vyhlásilo dotační programy, které mají za cíl podpořit místní občany a zájmová sdružení v jejich vlastní iniciativě. Konkrétně se jedná o oblast kultury, sportu, životního prostředí a mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Celkem bude vyčleněno 800 tisíc korun. Věříme, že díky dotačním programům, které budou poskytnuty z městského rozpočtu, vznikne spoustu zajímavých projektů pro všechny generace.

O poskytování finančních prostředků z rozpočtu města lze požádat od 22. listopadu do 15. prosince, a to pouze elektronicky. Potřebné formuláře elektronické žádosti jsou dostupné zde. Pokud by měl žadatel problémy s vypsáním žádosti, budeme připraveni mu pomoci.

Více o jednotlivých programech a obecných pravidlech pro poskytování dotací městem Slavičín můžete zjistit zde.

Bližší informace: Bc. Jana Latináková, odbor ekonomický Městského úřadu Slavičín, tel.: 577 004 833, 734 758 657, e-mail: latinakova@mesto-slavičín.cz.

Monika Hubíková, místostarostka