Poplatek za svoz a likvidaci odpadů za rok 2022

V souladu s novým zákonem o odpadech a v souladu se zákonem o místních poplatcích má město Slavičín od 1. 1. 2022 nově stanovené ceny za svoz a likvidaci odpadů. Ceny se odvíjí od výše maximální sazby poplatku, tj. 0,4 Kč/litr/rok a minimálního základu poplatku, tj. 60 litrů/měsíc/osobu. Samotný systém však zůstává nezměněn, tzn. pořád bude poplatek vybírán v závislosti na velikosti nádoby a frekvenci svozu.

Kvůli zavedení rovného postavení poplatníků se mění ale výše poplatku i v závislosti na počtu osob, které fakticky žijí v domácnosti. Stanovena je tak základní (minimální) cena za svoz směsného odpadu v závislosti na velikosti nádoby a frekvenci svozu. Nově ale je tato cena zároveň určena pro maximální počet osob, které v domácnosti fakticky žijí. Při překročení max. počtu se cena zvyšuje o 288 Kč za osobu za rok!

Jelikož nově bude poplatek za svoz odpadu vybírán podle zákona o místních poplatcích, je nutné se k tomuto místnímu poplatku přihlásit, a to vyplněním jednoduchého formuláře (formulář PDF k tisku). 

Formulář je možné vyplnit a odevzdat:
  • na Městský úřad Slavičín, odbor životního prostředí a správy majetku (ŽPSM), kancelář č. 206,
  • případně zaslat naskenovaný na email: sanakova@mesto-slavicin.cz
  • vhodit do schránky nacházející se u vstupu do budovy radnice ve Slavičíně (vedle úřední desky).
Na Vámi uvedený email Vám bude zaslána informace o bezhotovostní platbě, tj. číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatku, popř. další informace nutné pro identifikaci platby. Po provedení platby Vám bude následně doručena příslušná známka na sběrnou nádobu včetně pytlů na tříděný odpad.

Po jeho vyplnění zaplatíte poplatek tak, jak jste zvyklí, a obdržíte známku na příslušnou nádobu na rok 2022 (spolu s pytli na tříděný odpad). S vyplněním formuláře Vám samozřejmě rádi pomůžeme na odboru ŽPSM. Formulář můžete také vyplnit elektronicky a zaslat jej na adresu sanakova@mesto-slavicin.cz. Správce poplatku (MěÚ Slavičín) Vám pak obratem vyplní údaje nutné pro bezhotovostní platbu a po obdržení platby Vám bude doručena známka na příslušnou nádobu. Splatnost poplatku je do 28. 2. 2022.

Odbor ŽPSM