Nabídka filmů na sobotu 2. BŘEZNA 2013 - KNIHOVNA - TO NEJLEPŠÍ Z ARGENTINSKÉHO FILMU 1

– Digitální filmová projekce pro účastníky projektu. Ve výběru jsou filmy: DEVĚT KRÁLOVEN/ TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ.
Vstup zdarma
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/  se můžete zúčastnit hlasování o výběru.