Kulturní dům Sokolovna

Objekt je v majetku a správě města Slavičín. Slouží k pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí (stálé kino, divadla, koncerty, plesy...).

Adresa:
Osvobození 224
763 21 Slavičín
Tel.: 732 432 436 - správce

Kontakt:
Městské infocentrum Slavičín
Mladotické nábřeží 849
763 21 Slavičín
Tel.: 577 342 251, 737 751 874
E-mail: kultura@mesto-slavicin.cz

Pronájem Sokolovny:
Pronájem Sokolovny je zájemcům umožněn na základě nájemní smlouvy uzavírané s Městským infocentrem Slavičín za cenu dle platného ceníku. Uživatel je povinen se řídit Provozním řádem budovy Sokolovny.

Termíny akcí na Sokolovně:
kalendář pro pořadatele