Nabídka filmů na sobotu 30. BŘEZNA 2013 - SOKOLOVNA - TO NEJLEPŠÍ Z ARGENTINSKÉHO FILMU 3

– Digitální filmová projekce pro účastníky projektu. Ve výběru jsou filmy: LA LEÓN/ PSÍ ŽIVOT.
Vstup zdarma
Na http://dokinavsobotu.slavicin.org/  se můžete zúčastnit hlasování o výběru.